TRƯỜNG TƯ VẤN - ĐÀO TẠO PMS

PMS được xây dựng bởi những cá nhân tâm huyết và yêu nghề. Chúng tôi mong muốn mang đến những giá trị thiết thực cho mỗi cá nhân, đơn vị thông qua các Chương trình đào tạo chất lượng và khác biệt. Sự hô hào thương hiệu không mang tính khẳng định, chính sự đột phá và tính ứng dụng cao trong mỗi chương trình là tôn chỉ chúng tôi luôn hướng đến và nỗ lực mang đến Khách hàng

Chương Trình Đào Tạo

Inhouse

Để hỗ trợ Doanh Nghiệp một cách tối đa, PMS triển khai các chương trình đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp (INHOUSE) với những chương trình được thiết kế mang tính chuyên biệt và đặc thù cao.

Tin tức

Tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Liên hệ, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, giới thiệu các chương trình đào tạo (telesales). - Tư vấn cho

HÌNH ẢNH NGƯỜI QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ

Đội ngũ các quản lý cấp cơ sở là đội ngũ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển bền vững của

QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI TIẾN TRONG SẢN XUẤT – CHỈ RÕ VẤN ĐỀ ĐỂ CÓ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT HIỆU QUẢ

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn chưa hiểu rõ về thuật ngữ “Cải tiến”. Khi nói đến CẢI TIẾN là họ nghĩ ngay đến

VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP CẠNH TRANH

Sáng ngày 15/9, hội thảo “VAI TRÒ GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP CẠNH TRANH” của Trường PMS đã được tổ chức