KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ MANG LẠI HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

Trong công tác tuyển dụng, "đúng người, đúng việc" là một nguyên tắc quan trọng hàng đầu bởi điều này ảnh hưởng rất lớn đến thành tích làm việc của nhân viên, để thực hiện nguyên tắc này, doanh nghiệp phải có một chiến lược nhân sự toàn diện, trong đó có một chương trình tuyển dụng lao động tốt.

kỹ năng tuyển dụng

1. Xây dựng các bản mô tả công việc rõ ràng

Các bản mô tả công việc phải có những nhiệm vụ đặt ra cho từng vị trí, kỹ năng chuyên môn mà ứng viên phải có, cá tính, phẩm chất quan trọng ứng viên cần có để hoàn thành nhiệm vụ và những kinh nghiệm riêng có của một ứng viên so với các ứng viên khác.

2. Phác thảo quảng cáo tuyển dụng

Mô tả vị trí cần tuyển dụng và các yêu cầu đặt ra cho ứng viên. Việc mô tả công việc và yêu cầu đặt ra cho ứng viên trên quảng cáo tuyển dụng sẽ giúp giảm bớt số hồ sơ xin việc không đặt yêu cầu gửi đến doanh nghiệp

3. Quảng cáo tuyển dụng

Đăng quảng cáo tuyển dụng trên các phương tiện có khả năng tiếp cận với các ứng viên tiềm năng nhiều nhất. Theo khuynh hướng hiện nay, Internet đang trở thành công cụ mạnh nhất cho các quảng cáo tuyển dụng.

4. Xem xét các lý lịch (resume, C.V) của ứng viên

Trong quá trình xem xét các hồ sơ này, hãy xác định đâu là những điểm doanh nghiệp cần tìm xét về kinh nghiệm, trình độ học vấn, kỹ năng làm việc

5. Sơ vấn các ứng viên qua điện thoại

Sau khi đã rút ngắn danh sách những ứng viên tiềm năng thông qua việc xem xét hồ sơ việc làm tiếp theo là bạn nên gọi điện thoại để sơ vấn các ứng viên này nhằm rút ngắn hơn nữa số ứng viên đã đạt yêu cầu qua việc xem xét hồ sơ

6. Đánh giá kỹ năng và phẩm chất của ứng viên 

Đánh giá kỹ năng và phẩm chất của các ứng viên tiềm năng bằng các công cụ đánh giá đã được công nhận. Ở các bước trên, doanh nghiệp chưa thể hiểu nhiều về ứng viên. Vì vậy, cần phải có một công cụ đánh giá đáng tin cậy nhằm phân tích những điểm mạnh thuộc về tư duy và cách ứng xử của ứng viên.

7. Lên cuộc hẹn phỏng vấn và thực hiện phỏng vấn

Trong bước này, doanh nghiệp cẩn phải chuẩn bị một bảng câu hỏi thường la từ 12 dến 13 câu hỏi làm cơ sở để đánh giá ứng viên

8. Lựa chọn ứng viên

Nhà tuyển dụng  cần kiểm tra việc học trước đây của ứng viên nhằm phát hiện ra vấn đề mà ứng viên chưa bộc lộ ra

9. Gửi thư chào việc (offer) cho ứng viên

Những thông tin thu thập được trong quá trình phỏng vấn sẽ giúp doanh nghiệp có những cơ sở để xác định mức lương bổng cũng như các chương trình đào tạo cần thiết cho ứng viên được tuyển dụng.

Các Tin tức Khác

NHỮNG LƯU Ý KHI XÂY DỰNG THANG, BẢNG LƯƠNG

Hệ thống thang, bảng lương của Doanh nghiệp được quy định theo luật pháp của nước Việt Nam. Doanh nghiệp cần có trách nhiệm trong

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

Trong mỗi doanh nghiệp, tổ chức là một tập hợp gồm nhiều những cá nhân, tính cách, thói quen, năng lực làm việc đa dạng

2 NGUYÊN TẮC CẦN NẮM KHI XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

Cách xây dựng thang bảng lương để đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các DN tham gia lần đầu Theo quy định tại Điều 7

4 BƯỚC THIẾT LẬP HỆ THỐNG LƯƠNG - TƯ VẤN LƯƠNG

Để có được bảng lương hợp lý Doanh nghiệp cần phải  thiết lập một hệ thống lương chặt chẽ thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu,

1 2 3 13