NHỮNG LƯU Ý KHI XÂY DỰNG THANG, BẢNG LƯƠNG

Hệ thống thang, bảng lương của Doanh nghiệp được quy định theo luật pháp của nước Việt Nam. Doanh nghiệp cần có trách nhiệm trong việc thực hiện luật pháp.

Khoản 10 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính khi có sai phạm trong việc xây dựng thang lương, bảng lương như sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện theo quy định.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động hoặc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định pháp luật; Sử dụng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định khi đã có ý kiến sửa đổi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng; Không thông báo cho người lao động biết trước về hình thức trả lương ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện. ...

Để tránh bị phạt như trên, người sử dụng lao động nên tuân thủ đúng quy định về xây dựng, nộp và kê khai thang lương, bảng lương.

Doanh nghiệp tự mình xây dựng thang lương, bảng lương để nộp cho Sở lao động thương binh xã hội. Hồ sơ xây dựng thang, bảng lương bao gồm:

 • Hệ thống thang, bảng lương;
 • Công văn đăng ký hệ thống thang bảng lương;
 • Quyết định để ban hành hệ thống thang bảng lương;
 • Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương;
 • Các quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ;
 • Quy chế về tiền lương, phụ cấp và tiền thưởng.

Khi xây dựng thang lương, bảng lương, doanh nghiệp cần căn cứ vào Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 153/2016/NĐ-CP để xây dựng thang lương, bảng lương cho năm 2017, lưu ý các chỉ tiêu như sau:

 • Bậc lương: Doanh nghiệp, công ty có thể xây dựng bao nhiêu bậc cũng được, thường thì các doanh nghiệp hay xây dựng 10 bậc. Người lao động khi mới vào làm việc, sẽ là bậc 1, và theo quy chế tăng lương của doanh nghiệp, mỗi lần tăng lương sẽ lên một bậc, các trường hợp đặc biệt có thể được nâng vượt bậc. Trong đó:
  • Bậc 1 không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Trong một bậc có thể có nhiều nhóm, phân cấp tương ứng với các vị trí nhóm chức danh như: Giám đốc - Phó giám đốc - Trưởng phòng,... Người lao động đã qua đào tạo thì phải cao hơn ít nhất là 7% mức lương tối thiểu vùng; Người làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì mức lương phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh của điều kiện lao động bình thường.
  • Bậc 2: Lớn hơn bậc 1 là 5% và tương tự. Miễn là khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.
 • Nhóm chức danh, vị trí công việc: Căn cứ vào chức danh, vị trí công việc thực tế tại doanh nghiệp và phân nhóm cùng chung một mức lương.
 • Mức lương tối thiểu: Doanh nghiệp sẽ căn cứ vào mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP để áp dụng (tùy theo từng vùng)
Vùng                                    Mức lương tối thiểu (Đồng)
I.                                     3.750.000
II.                                     3.320.000
III.                                     2.900.000
IV.                                     2.580.000

Lưu ý: thang, bảng lương phải được định kiểm tra để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình phát triển của Doanh nghiệp và bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các Tin tức Khác

KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ MANG LẠI HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

Trong công tác tuyển dụng, "đúng người, đúng việc" là một nguyên tắc quan trọng hàng đầu bởi điều này ảnh hưởng rất lớn đến

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

Trong mỗi doanh nghiệp, tổ chức là một tập hợp gồm nhiều những cá nhân, tính cách, thói quen, năng lực làm việc đa dạng

2 NGUYÊN TẮC CẦN NẮM KHI XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

Cách xây dựng thang bảng lương để đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các DN tham gia lần đầu Theo quy định tại Điều 7

4 BƯỚC THIẾT LẬP HỆ THỐNG LƯƠNG - TƯ VẤN LƯƠNG

Để có được bảng lương hợp lý Doanh nghiệp cần phải  thiết lập một hệ thống lương chặt chẽ thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu,

1 2 3 13