QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

Trong mỗi doanh nghiệp, tổ chức là một tập hợp gồm nhiều những cá nhân, tính cách, thói quen, năng lực làm việc đa dạng trong cùng một tập thể để cùng nhau làm việc để đạt được mục tiêu chung, và khi tập trung những điều đó lại vơi nhau, liệu rằng tổ chức có xảy ra mâu thuẫn hay không? Vì vậy, quản trị nhân sự trong doanh nghiệp đóng góp một phần quan trọng trong việc giảm thiểu những mâu thuẫn ấy lại.

 

Quản trị nhân sự là gì?

Quản trị nhân sự là việc theo dõi, điều chỉnh, kiểm tra giữa con người, thực hiên các hoạt động, những tác động đến những người nhân viên để khơi gợi và tạo động lực nhằm sử dụng hiệu quả trình độ và khả năng của mọi cá nhân. Qua đó giúp tổ chức đạt được thành công, mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, phải đảm bảo lợi ích của từng cá nhân nhằm duy trì, bảo vệ, sử dụng và phát triển tiềm năng của từng cá nhân đó.

Ý nghĩa của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Quản trị nhân sự có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý chung các hoạt động của một doanh nghiệp. Nó giúp nhà quản lý nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong các hoạt động của tổ chức mình. Đánh giá được hiệu quả công việc của nhân viên, xây dựng và quản lý hệ thống trả lương cho nhân viên, thiết lập và áp  dụng các chính sách, phúc lợi, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

Tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Yếu tố giúp ta nhận biết được một tổ chức hoạt động tốt hay không hoạt động tốt, thành công hay không thành công hay không thành công chính là lực lượng nhân sự của nó. Những thứ như: Máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng những con người cụ thể với tấm lòng nhiệt tình và óc sáng tạo thì không thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản lý nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của tổ chức

Quản trị nhân sự là chức năng cơ bản và năng lực cần có của người lãnh đạo, là tiêu chí quan trọng đánh giá độ chín chắn và trưởng thành của người lãnh đạo. Bởi vậy, người lãnh đạo cần phải coi trọng công tác quản trị nhân sự, phải giỏi dùng người mới thật sự lãnh đạo được đúng đắn, mới là người biết nắm cốt lõi của công tác lãnh đạo. Cán bộ như trưởng phỏng, tổ trưởng,.. là người dẫn đầu thực hiện các quyết sách của người lãnh đạo, là người triển khai cụ thể việc thực hiện các quyết định của người lãnh đạo, là người xử lý các vấn đề nảy sinh trong khi thực hiện các quyết định. Các quyết định của người lãnh đạo được quán triệt, thi hành chủ yếu thông qua đội ngũ cán bộ các cấp; bởi vậy, nếu thiếu vai trò của tổ chức, cán bộ thì không thể thực hiện được quyết định của người lãnh đạo.

Quản trị nhân sự là nhân tố quyết định sự thành bại của người lãnh đạo, khi có quyết định đúng, thì cán bộ là nhân tố quyết định. Điều đó vạch rõ vị trí, vai trò của công tác nhân sự, nói rõ sự nghiệp của người lãnh đạo thành, bại liên quan đến việc dùng người.

Quản trị nhân sự đóng góp một phần không nhỏ trong sự phát triển của tổ chức nói riêng và đất nước nói chung. Điều này đã được chứng minh qua sự thành công vượt bậc của nền kinh tế, kỹ thuật Nhật Bản trong thế kỷ 20 được đánh giá là do đã tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của văn minh phương Tây phù hợp với văn hóa Nhật, đặc biệt là những nhà lãnh đạo Nhật đã đặt “vấn đề con người” vào trung tâm của sự chú ý, họ có những chính sách, biện pháp cụ thể tác động đến người lao động, tạo nên thái độ tích cực của họ đối với sản xuất, đối với công ty, hết lòng vì sự thành công của công ty, vì sự hùng cường của nước Nhật.

Các Tin tức Khác

Tuyển dụng: Làm sao để vừa nhanh, vừa "chất"

Tại chương trình Cà phê nhân sự lần thứ 17 do Mạng việc làm JobStreet.com Việt Nam tổ chức hồi cuối tháng 6, ông Eric

KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ MANG LẠI HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

Trong công tác tuyển dụng, "đúng người, đúng việc" là một nguyên tắc quan trọng hàng đầu bởi điều này ảnh hưởng rất lớn đến

HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG POISITONQ VÀ SỰ KHÁC BIỆT

Trên thị trường hiện có 3 trường phái lớn về tiền lương, họ đánh giá vị trí công việc dựa trên có thể 3 hay

XÂY DỰNG TIỀN LƯƠNG, CÁC QUY ĐỊNH CẦN PHẢI BIẾT

XÂy dựng hệ thống thang bảng lương cho người lao động là một trong những nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động.

1 2 3 12