Chuyên khảo : LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

Thời Gian: Diễn ra trong 02:00:00

Địa điểm: PMS, 70 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10

Địa Chỉ:

Phí Tham gia:

Đăng ký sự kiện
Sending

 

Chất lượng là tất cả”

“Khách hàng là Thượng Đế”

“Chất lượng là sự sống còn của doanh nghiệp”

“Mỗi công nhân là một QC”…

Những khẩu hiệu như những tuyên ngôn mạnh mẽ từ các doanh nghiệp, điều này cho thấy các doanh nghiệp, hay chính xác hơn là: “các Chủ doanh nghiệp” đã phần nào nhận thấy sự cần thiết của một hệ thống quản lý chất lượng trong việc hoạt động, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp…

Hầu hết các doanh nghiệp Việt nam hiện nay đều được cấp chứng nhận ISO 9000, nhưng có bao nhiêu phần trăm chủ (lãnh đạo) doanh nghiệp nhận thấy hiệu quả của hệ thống ISO 9000 này? Hầu hết đều nói rằng: “giấy chứng nhận ISO là để PR”, “làm ISO là tốn kém”… Vì vậy có bao nhiêu phần trăm các doanh nghiệp đang “đối phó” với ISO 9000…?

Hiện trạng này cho thấy hầu hết các doanh nghiệp chưa nhận thức được thế nào là quản lý chất lượng? Vai trò, vị trí và chức năng nhiệm vụ của Giám đốc chất lượng, trưởng phòng và các nhân viên quản lý chất lượng chưa được quan tâm đúng mực…

Nếu các nhà lãnh đạo doanh nghiệp còn nghĩ:

  • “Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng là tốn kém, nhưng do áp lực khách hàng nên phải làm…”
  • “Quản lý chất lượng và quản lý sản xuất là hai lực lượng mâu thuẫn về lợi ích và hoạt động…”
  • “Muốn có chất lượng thì phải mất năng suất và ngược lại…”

Như vậy thì sự đáng lo về hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chúng ta trên thị trường còn đang rất lớn.

Để đồng hành, cung cấp thông tin kịp thời cho Doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề trên, từng bước xây dựng hệ thống chất lượng doanh nghiệp một cách bài bản, khoa học, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Trường Tư Vấn Đào Tạo PMS tổ chức buổi chuyên khảo với chuyên đề “LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP” do Giảng viên – Chuyên gia năng suất & quản lý sản xuất: Trương Minh Cảnh chia sẻ.

Chuyên khảo cũng sẽ là lời giải hữu ích cho Quý doanh nghiệp.

Tham gia chuyên khảo, bạn sẽ:

Sau chuyên khảo doanh nghiệp có thể nắm bắt và hiểu thêm về:

  • Cốt lõi của việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp.
  • Lý do doanh nghiệp chưa thành công trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.
  • Mối quan hệ giữa chất lượng và năng suất.

Đối tượng tham dự:

  • Chủ doanh nghiệp.
  • Giám đốc sản xuất.
  • Giám đốc chất lượng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng.
  • Trưởng phòng nhân sự và các cấp Quản lý sản xuất quan tâm đến vấn đề quản lý chất lượng.

 

Các Sự kiện Khác

HỆ THỐNG BẢN QUYỀN ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM VỀ KPIs VÀ NĂNG LỰC

Diễn ra trong vòng: 2

Khách sạn Hoa Hồng, P12, Q.10, TP HCM

0đ VND

09:00

26

Tháng 07

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 2018 TRÊN NỀN TẢNG PHẦN MỀM KPIS - PERFORMQ

Diễn ra trong vòng: 3

Khách sạn Kỳ Hòa

238 Đường 3/2, Quận 10,TP HCM

0đ VND

00:00

23

Tháng 11

CHUYÊN ĐỀ 6 SIGMA : Nâng cao năng lực quá trình với 6 Sigma

Diễn ra trong vòng: 2

PMS

70 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, TP HCM

0đ VND

09:00

17

Tháng 05

CHUYÊN ĐỀ TPM : Phương thức nâng cao năng suất doanh nghiệp bằng TPM

Diễn ra trong vòng: 2

PMS

70 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, TP HCM

0đ VND

09:00

14

Tháng 12

1 2 3 4