Anh Lê Hoàng Dũng

"Sau khi hoàn thành khóa học, mình được hệ thống toàn diện kiến thức chuyên ngành, lấp được những khoảng trống trong chuyên môn, cập nhật những phương pháp kỹ thuật mới trong ngành, biết cách lên chi tiết kế hoạch sản xuất"

Các đánh giá khác

Anh Đặng Vĩnh Còn

Tôi hài lòng về chương trình đào tạo và rất ấn tượng với đội ngũ Giảng viên tại PMS. Mong PMS ngày càng có những

Chị Nguyễn Trần Ngọc Trinh

" Giảng viên rất nhiệt tình và gần gũi với học viên chia sẻ với các phương pháp giảng dạy bằng hình ảnh trực quan, sinh

Anh Trần Đức Hòa

Chương trình rất thực tế và hữu ích, bên cạnh lý thuyết học viên được hướng dẫn thực hành trên bảng lương bằng excel để

Võ Thị Thu Thảo

"Việc quyết định chọn học tại PMS thật là chính xác vì chương trình học thiết kế đúng với nhu cầu của mình và các

1 2