Phương pháp lập kế hoạch sản xuất hiệu quả

Phương pháp lập kế hoạch sản xuất hiệu quả sẽ giúp bạn quản lý tốt công việc cũng như nhân công trong sản xuất. Đây cũng được coi là một trong những phương pháp quản lý thời gian theo nguyên tắc 20/80.

Phương pháp lập kế hoạch sản xuất hiệu quả

Công tác lập kế hoạch sản xuất phải đáp ứng yêu cầu vừa tham vọng vừa khả thi. Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay thì mục tiêu lợi nhuận luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, phải làm sao vừa thỏa mãn nhu cầu khách hàng mà vừa đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp thì quả không dễ dàng.

Lớp học về các phương pháp Lập kế hoạch sản xuất tại PMS
Lớp học về các phương pháp Lập kế hoạch sản xuất tại PMS

>>>Xem thêm: Lập kế hoạch sản xuất là gì?

Khóa học “Lập kế hoạch vận hành và điều độ sản xuất” vừa qua đã cung cấp cho các Học viên những phương pháp vô cùng hiệu quả trong việc lập và triển khai kế hoạch sản xuất, cụ thể:

1. Xác định đúng vai trò Lập kế hoạch và điều độ sản xuất

Xác định rõ vai trò của lập kế hoạch và điều độ sản xuất là một trong những nguyên tắc cần thiết khi tiến hành các phương pháp lập kế hoạch cho quá trình sản xuất.

1.1. Vai trò của lập kế hoạch

 • Đảm bảo mục tiêu thực tế.
 • Đưa ra định hướng rõ ràng.
 • Tổ chức công việc hợp lý.
 • Chuẩn bị về nguồn lực.
 • Sử dụng nguồn lực hiệu quả.
 • Là cơ sở để kiểm soát.

1.2. Vai trò của điều độ sản xuất

 • Theo dõi tiến độ công việc.
 • Báo cáo năng suất.
 • Báo cáo chất lượng.
 • Báo cáo nhân công sản xuất.
 • Phối hợp và phân bổ hợp lý.
 • Xác định thứ tự ưu tiên công việc.

>>>Xem thêm: Mục đích cuối cùng của việc lập kế hoạch sản xuất

2. Phương pháp lập kế hoạch cho đầu vào sản xuất

2.1. Lập kế hoạch máy móc, thiết bị

Trong sản xuất, cần phải lựa chọn máy móc, thiết bị phù hợp với sản phẩm, đảm bảo được năng suất và thỏa mãn yêu cầu về chất lượng. Tại sao phải lập kế hoạch quản lý máy móc, thiết bị? Máy móc, thiết bị hoạt động liên tục trong quá trình sản xuất. Vì vậy, cần lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc để:

 • Bảo đảm máy móc vận hành tốt.
 • Bảo đảm năng suất.
 • Tiết kiệm chi phí.
 • Chủ động trong việc lập kế hoạch công việc.

>>>Xem thêm: Khóa đào tạo Lập Kế hoạch vận hành và điều độ sản xuất

2.2. Lập kế hoạch cho nguyên vật liệu

Để sản xuất một loại sản phẩm, đòi hỏi phải có số lượng lớn chi tiết, bộ phận và nguyên vật liệu cần thiết. Hơn nữa, lượng nguyên vật liệu cần sử dụng vào những thời điểm khác nhau sẽ khác nhau và thường xuyên thay đổi. Do đó, công tác lập kế hoạch cho nguyên vật liệu là rất cần thiết. Để đảm bảo tăng năng suất, giảm chi phí trong quá trình sản xuất, cung cấp những nguyên vật liệu đúng thời điểm khi có nhu cầu, người ta đã đưa ra phương pháp hoạch định nguyên vật liệu goi là MRP.

Khóa học Lập kế hoạch vận hành và điều độ sản xuất của thấy Nguyễn Thanh Bình
Khóa học Lập kế hoạch vận hành và điều độ sản xuất của thấy Nguyễn Thanh Bình

3. Phương pháp lập kế hoạch theo dõi tiến độ sản xuất bằng biểu đồ Gantt

Bất cứ quá trình nào cũng phải được lập kế hoạch dựa trên 5W 1H. Lập kế hoạch sản xuất và biểu diễn bằng biểu đồ Gantt giúp chúng ta quản lý công việc một cách hiệu quả nhất. Bởi nhờ vào biểu đồ Gantt, chúng ta có thể xác định các thứ tự ưu tiên công việc, độ dài công việc, kỳ hạn công việc. Qua đó, chúng ta sẽ bố trí và phân công các nguồn lực thích hợp để hoàn thành kế hoạch.

4. Kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch

Kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch phải thực hiện trên 4M để đảm bảo đạt kết quả thông qua:

 • Nhận biết và giải quyết vấn đề kịp thời.
 • Cảnh báo rủi ro và đề ra biện pháp đối phó.
 • Điều chỉnh kế hoạch để thích ứng với những thay đổi.

Bên cạnh đó, quy trình kiểm soát PDCA (plan, do, check, action) không những giúp kiểm soát quá trình sản xuất một cách chặt chẽ, hạn chế lỗi mà còn tăng năng suất, giảm chi phí hiệu quả nhất.

Lớp học chia thành từng nhóm nhỏ để dễ thảo luận và trao đổi
Lớp học chia thành từng nhóm nhỏ để dễ thảo luận và trao đổi

5. Phương pháp lập kế hoạch cho chi phí sản xuất

Làm cách nào để tối đa hóa lợi nhuận? Chỉ có tối ưu hóa chi phí mới giúp lợi nhuận tăng. Do đó, lên kế hoạch và kiểm soát chi phí sản xuất là hoạt động quan trọng tránh tình trạng lãng phí.

>>>Xem thêm: Các nội dung của quy trình lập kế hoạch sản xuất

>>>Xem thêm: 6 Kỹ năng quan trọng của một nhà lập kế hoạch sản xuất

Trường PMS

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468