Góc chuyên gia

XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG THEO THÔNG TƯ 17/2015

XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG THEO THÔNG TƯ 17/2015/TT-BLĐTBXH: BẢNG LƯƠNG, PHỤ CẤP LƯƠNG VÀ CHUYỂN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY TNHH MTV DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14/5/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG… Đối tượng áp dụng của thông tư 17/2015 là ai?Người lao động làm việc theo Hợp đồngTheo đó, đối tượng áp dụng của Thông [...]

Đọc thêm...

THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG TẠI VIỆT NAM

Trong nhiều năm qua, nhà nước luôn cố gắng cải cách các chính sách tiền lương nhằm đáp ứng được nhu cầu của xã hội và phù hợp với nền kinh tế đang phát triển nhanh. Tuy nhiên, ngoài những thành công đã đạt được vẫn còn những hạn chế và bất cập.Theo số liệu từ Bộ Nội vụ, từ năm 2003 đến nay, mức lương tối thiểu chung cho người lao động trong khu vực hành chính – [...]

Đọc thêm...

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU 2015

CHÍNH PHỦ ĐÃ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2014/NĐ-CP NGÀY 11/11/2014, TRONG ĐÓ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU 2015 THEO VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG. NGHỊ ĐỊNH NÀY ĐƯỢC BAN HÀNH NHẰM THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 182/2013/NĐ-CP NGÀY 14/11/2013, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY [...]

Đọc thêm...

HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG POISITONQ VÀ SỰ KHÁC BIỆT

Trên thị trường hiện có 3 trường phái lớn về hệ thống tiền lương, họ đánh giá vị trí công việc dựa trên có thể 3 hay 5 hay 9 yếu tố nhưng sự phân tích sau cùng luân tuân theo quy chuẩn nhất định như: Đánh giá sự phức tạp của công việc, Đánh giá quản lý, các mối quan hệ, Môi trường, điều kiện làm việc…. hệ thống tiền lương PositionQ của chúng tôi cũng như vậy, hơn [...]

Đọc thêm...

CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO ĐỘNG : VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM HIỆN NAY

THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA HIỆN NAY, NGUỒN NHÂN LỰC LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ SỰ SỐNG CÒN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP. TUY NHIÊN, Ở NƯỚC TA HIỆN NAY CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO ĐỘNG VẪN CHƯA ĐƯỢC QUAN TÂM ĐÚNG MỨC VÀ CÒN TỒN TẠI NHIỀU YẾU KÉM, HẠN CHẾ. Nguồn lao động dồi dào Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến năm 2011 dân số [...]

Đọc thêm...

Hệ thống tiền lương POISITONQ và sự khác biệt

Trên thị trường hiện có 3 trường phái lớn về tiền lương, họ đánh giá vị trí công việc dựa trên có thể 3 hay 5 hay 9 yếu tố nhưng sự phân tích sau cùng luân tuân theo quy chuẩn nhất định như: Đánh giá sự phức tạp của công việc, Đánh giá quản lý, các mối quan hệ, Môi trường, điều kiện làm việc…. hệ thống tiền lương PositionQ của chúng tôi cũng như vậy, hơn thế: PositionQ [...]

Đọc thêm...

Xây dựng bảng lương theo thông tư 17/2015

Xây dựng thang bảng lương theo thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH: bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu theo nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương… Đối tượng áp dụng của thông tư 17/2015 là ai?Người lao động làm việc theo Hợp đồngTheo đó, đối tượng áp dụng của Thông [...]

Đọc thêm...

Thực trạng tiền lương ở Việt Nam

Trong nhiều năm qua, nhà nước luôn cố gắng cải cách các chính sách tiền lương nhằm đáp ứng được nhu cầu của xã hội và phù hợp với nền kinh tế đang phát triển nhanh. Tuy nhiên, ngoài những thành công đã đạt được vẫn còn những hạn chế và bất cập. Theo số liệu từ Bộ Nội vụ, từ năm 2003 đến nay, mức lương tối thiểu chung cho người lao động trong khu vực hành chính – [...]

Đọc thêm...