Giới thiệu về Chuyên Gia – Giảng Viên Trương Minh Cảnh

Ông Trương Minh Cảnh – Hơn 15 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý – điều hành sản xuất, quản lý chất lượng, tư vấn sản xuất.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Tư vấn quản lý quốc tế (MBA – MCI, Đại Học Ứng Dụng Khoa Học Tây Bắc Thụy Sĩ). 

Black Belt Lean 6 Sigma (Pivotal – Singapore).

Chuyên gia đánh giá ISO 9000.

Giám đốc sản xuất Công ty Natural environment (Úc), Giám đốc sản xuất SaiGon Art (Saiga), Giám đốc điều hành công ty TNHH TM & TV Alpha…

Một số Công ty tiêu biểu đã đào tạo: Framas Korea Vina Co., Ltd, Công ty Cổ Phần Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế, Betrimex, Habeco, Vedan Viet Nam, Scancia Pacific…

Một số Công ty tiêu biểu đã tư vấn: Bùi Văn Ngọ, Tấn Thành, Lafooco, Square Roots, Euro Windows, Mifaco, Gạch Men và Thạch Anh Vicera…