Khái niệm khung năng lực và cách xây dựng khung năng lực

Khung năng lực là hệ thống cụ thể hóa các hành vi cần thiết (của năng lực) ở các cấp bậc khác nhau, áp dụng với các vị trí khác nhau trong doanh nghiệp để hoàn thành một công việc.khung năng lực

công thức định biên nhân sự

Làm thế nào ta biết?khung năng lực

– Một vị trí công việc thì đòi hỏi những năng lực cần thiết nào?
Nhân viên của bạn cần được đào tạo những kiến thức và kỹ năng gì?
– Hay làm thế nào tuyển dụng đúng người cho vị trí này?khung năng lực
– Có thể bạn cho rằng nền tảng kiến thức của một người là đáng tin cậy? Cũng có thể bạn tin tưởng vào quá trình làm việc thực tế và số năm kinh nghiệm hơn là giáo dục? Đôi khi tính cách cá nhân lại là yếu tố chính quyết định đến hiệu quả công việc…khung năng lực

Thực tế, tất cả những yếu tố này đều quan trọng. Nhưng tự chúng không đủ đảm bảo rằng nhân viên của bạn sẽ hoàn thành công việc đúng theo mức độ yêu cầu của doanh nghiệp.khung năng lực

Hiện nay có một phương pháp tiếp cận để giải quyết vấn đề hóc búa này, đó là tạo sự liên kết giữa mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp với kết quả hoàn thành công việc của từng cá nhân. Rất nhiều doanh nghiệp đã sử dụng cầu nối “năng lực” để thực hiện được điều này.khung năng lực

NĂNG LỰC được hiểu là các kỹ năng, kiến thức, khả năng, kinh nghiệm, phẩm chất, động lực hoặc các đặc điểm cá nhân có vai trò cần thiết để hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Năng lực được thể hiện qua các hành vi mà bạn có thể quan sát được.khung năng lực

Khung-năng-lực là hệ thống cụ thể hóa các hành vi cần thiết (của năng lực) ở các cấp bậc khác nhau, áp dụng với các vị trí khác nhau trong doanh nghiệp để hoàn thành một công việc. khung năng lực

Thực tế, khung năng lực đã được chứng minh là một công cụ hiệu quả trong tuyển dụng, quản lý thành tích, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp.

Ngày càng nhiều tổ chức áp dụng khung năng lực…

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã thất bại khi theo đuổi mục tiêu này, bởi vì đội ngũ quản lý không hiểu đúng và hiểu hết lợi ích của khung năng lực.khung năng lực

Do không tạo ra được mối liên kết giữa khung năng lực với mục tiêu của cá nhân và mục tiêu của doanh nghiệp.
Một số doanh nghiệp đơn thuần bê nguyên bộ khung năng lực của doanh nghiệp khác về áp dụng mà không sửa đổi cho phù hợp với văn hóa, chiến lược kinh doanh của mình…

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468