VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

Vai trò của giám đốc chất lượng (QMR) phụ thuộc vào sự am hiểu hệ thống và năng lực của thành viên ban lãnh đạo được bổ nhiệm làm QMR. Sự mới mẻ của các bộ Tiêu chuẩn chất lượng mới hiện nay như ISO 9000, cộng với việc thiếu am hiểu về tổ chức hoạt động chất lượng tại các phân xưởng sản xuất đã làm cho một số QMR khó nắm bắt vấn đề và tổ chức hoạt động chất lượng một cách có hiệu quả dẫn đến tình trạng chậm có cải tiến đột phá về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

 

Vai trò của QMR không chỉ dừng ở việc tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát mà còn dành một phần đáng kể cho việc lập kế hoạch chất lượng bao gồm xây dựng mục tiêu chất lượng, lên phương án nhân sự, kế hoạch triển khai theo dõi và giám sát, tổ chức đào tạo về chất lượng, thiết kế các dự án cải tiến chất lượng sản phẩm. Nói một cách khác, Giám đốc chất lượng đóng vai trò như một nhà thiết kế hoạt động chất lượng của tổ chức.

Có thể tóm tắt vai trò của Giám đốc chất lượng như sau:

  • Có vai trò xác lập các định hướng, tầm nhìn, và mục tiêu chất lượng cho tổ chức
  • Vai trò định hướng cho việc đổi mới đột phá, xây dựng các giá trị của nền văn hóa chất lượng
  • Người quản lý chất lượng có vai trò kiểm soát, điều phối các quá trình và nguồn lực theo định hướng đã chọn, nhằm đạt được các mục tiêu chất lượng.

Đánh giá đúng tầm quan trọng của Giám đốc chất lượng và trao quyền chủ động một cách hợp lý cho họ là điều kiện tiên quyết để có được một cán bộ QMR đạt yêu cầu. Năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm, năng khiếu, tư duy và động cơ làm việc là những tiêu chí chủ yếu để có thể lựa chọn được một cán bộ QMR thoả mãn yêu cầu quản lý.

Và để đáp ứng tinh thần cải tiến liên tục của những bộ Tiêu chuẩn chất lượng mới hiện nay thì việc đào tạo, tổ chức học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm là điều kiện không thể thiếu trong việc nâng cao năng lực, kiến thức cho cán bộ QMR để điều hành hệ thống đạt hiệu quả.

Hãy đến với PMS, chúng tôi sẽ giúp Quý Doanh nghiệp giải đáp được những vướng mắc trên.

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468