Công việc của Tổ trưởng sản xuất tại tổ sản xuất

Công việc của Tổ trưởng sản xuất tại tổ sản xuất

Trong một Doanh nghiệp sản xuất , Tổ trưởng sản xuất là người chịu trách nhiệm trực tiếp về năng suất lao động, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như mọi vấn đề liên quan đến nhân sự trong một tổ để đảm bảo thời gian giao hàng đúng quy định. Chúng ta cùng tìm hiểu những vai trò, trách nhiệm của người tổ trưởng sản xuất:

Công việc của người tổ trưởng tại tổ sản xuất
Công việc của người tổ trưởng tại tổ sản xuất

1. Mục đích chức danh

Giám sát, quản lý Tổ sản xuất phụ trách

2. Nhiệm vụ chính của Tổ trưởng sản xuất

 • Tổ chức thông tin và triển khai công việc tại tổ SX.
 • Quản lý năng suất.
 • Chất lượng SP và Quản lý chất lượng tổ SX.
 • Quản lý lãng phí tại tổ sản xuất.

3. Trách nhiệm của Tổ trưởng (Nhóm trưởng) tại tổ sản xuất

 • Chịu trách nhiệm trước Quản đốc xưởng về việc nhận và tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao
 • Chịu trách nhiệm sử dụng lao động đảm bảo: đúng công việc, đủ năng lực ,và công bằng để công nhân có mức thu nhập hợp lý
 • Quản lý sử dụng các thiết bị được giao
 • Nhận kiểm tra đầy đủ số lượng, chất lượng bán thành phẩm, phụ liệu và các vật tư khác phục vụ cho sản xuất, chịụ trách giao nộp đầy đủ kịp thời sản phẩm hàng hóa được giao
 • Phải chịu trách nhiệm đến cuối cùng sản phẩm chuyền mình làm ra, giao nộp đày đủ sản phẩm theo kế hoạch cho bộ phận hoàn thành.
 • Báo cáo sản lượng nhận bán thành phẩm, ra chuyền, nhập hoàn thành cho Quản đốc xí nghiệp.
 • Trước khi đưa một mã hàng vào sản xuất thì Tổ trưởng phải nghiên cứu kỹ mẫu, qui trình lắp ráp, qui cách các đường mẫu phải được hướng dẫn trong tiêu chuẩn kỹ thuật, bảng màu của BGĐ đưa ra.
 • Phải chuẩn bị, kiểm tra đầy đủ các thiết bị trước khi đưa vào sản xuất, nếu phát hiện có sai sót phải báo lại cho Quản đốc và các Bộ phận liên quan xử lý.
 • Tổ trưởng phải căn cứ vào khả năng lao động, tay nghề của công nhân để bố trí công việc trên từng công đoạn dựa thiết kế chuyền của Nhà máy.
 • Kiểm tra sản phẩm đầu tiên so với áo mẫu và tiêu chuẩn kỹ thuật.
 • Phổ biến, hướng dẫn nhiệm vụ của từng người và yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn mà công nhân chịu trách nhiệm. Thường xuyên kiểm tra nhất là các công đoạn mới và khó.
 • Điều phối chuyển thành phẩm từ Bộ phận này sang Bộ phận khác và thường xuyên theo dõi tiến độ của từng công đoạn để kịp thời điều chỉnh lại những Bộ phận bị ùn tắc hoặc hết việc làm.
 • Cùng Bộ phận kỹ thuật hướng dẫn và giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất như ráp lộn kích cỡ, lẹm hụt, khác màu…
 • Đôn đốc nhân viên KCS kiểm tra từng công đoạn khi hàng mới lên và kiểm tra 100% về kỹ thuật cũng như các phụ liệu như nhãn chính, nhãn thành phần, vệ sinh công nghiệp.
 • Tổ trưởng phải trực tiếp đôn đốc kiểm tra giám sát quá trình sản xuất và chịu trách nhiệm báo cáo kết quả công việc trước Quản đốc xưởng.
Trách nhiệm của tổ trưởng sản xuất
Trách nhiệm của tổ trưởng sản xuất

4. Quyền hạn của tổ trưởng sản xuất

 • Đề xuất các nguồn lực và hoạt động cần thiết để:
 • Hoàn thành mục tiêu của công việc
 • Cải tiến chất lượng sản phẩm
 • Cải tiến hiệu quả làm việc cá nhân và của tổ (điều kiện làm việc, quyền lợi, lương bổng, mua trang thiết bị,…)

5. Các mối quan hệ của tổ trưởng sản xuất

 • Báo cáo cho: Trưởng ca, Quản Đốc phân xưởng theo ca
 • Tương tác và phối hợp: Các Tổ trưởng khác, Tổ Cơ điện, Kỹ thuật, KCS, Kho, Bảo vệ.

Tùy vào tính chất sản phẩm, qui trình công nghệ sản xuất của mỗi lĩnh vực sản xuất khác nhau để có những yêu cầu kiến thức chuyên môn phù hợp.

>>> 5 Kỹ năng của tổ trưởng sản xuất ảnh hưởng đến sự sống còn của doanh nghiệp.

6. Lịch trình làm việc của tổ trưởng sản xuất trong một ngày

Hoàn thành các công việc được phân công theo vị trí:

6.1. Đầu ca (nhận ca)

–       Nắm bắt tình hình sản xuất của ca trước tại vị trí đảm nhiệm trên chuyền sản xuất thông qua việc giao ca, sổ giao ca và thông qua việc bàn giao trực tiếp số lượng thành phẩm, bán thành phẩm với Trưởng chuyền ca trước.

–       Thực hiện việc bàn giao máy móc, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu bao bì, màng, thùng…trên dây chuyền sản xuất.

6.2. Trong ca làm việc

6.2.1. An toàn lao động

–       Thực hiện và duy trì các yêu cầu về an toàn trong nhà máy và tại các khu vực mình quản lý.

–       Giám sát khu vực làm việc để đảm bảo các cá nhân, sự vật vi phạm các hành vi, thái độ không an toàn trong khu vực làm việc.

–       Kiểm tra máy móc thiết bị ở trạng thái an toàn không ảnh hưởng đến an toàn cho người làm việc.

Trách nhiệm an toàn lao động của tổ trưởng sản xuất
Trách nhiệm an toàn lao động của tổ trưởng sản xuất

6.2.2. Vệ sinh an toàn thực phẩm

–       Thực hiện và duy trì các công việc về vệ sinh (5S) tại khu vực mình quản lý

–       Vệ sinh máy móc sạch sẽ để đảm bảo bánh sản xuất ra không bị ảnh hưởng về chất lượng.

6.2.3. Quy trình làm việc

–       Tuân thủ các quy định, chính sách về vệ sinh, An toàn lao động, nội quy lao động, sức khỏe & môi trường của công ty.

–       Tổ chức hoạt động sản xuất theo kế hoạch được giao với hiệu quả cao nhất về NVL, nhân lực, liên tục cải tiến các hoạt động của dây chuyền để đạt hiệu quả tốt hơn.

–       Kiểm tra MMTB luôn luôn ở trạng thái an toàn cho người và vật chất.

–       Phối hợp với tổ trưởng các công đoạn để triển khai kế hoạch một cách hiệu quả nhất.

–       Có những cải tiến hoạt động dây chuyền để đạt hiệu quả cao về số và chất lượng sản phẩm.

–       Nhanh chóng tìm ra các lỗi  để giải quyết các khó khăn trong quá trình sản xuất, kết hợp với phòng quản lý chất lượng để kiểm soát NVL và thành phẩm đạt hiệu quả cao nhất.

–       Hỗ trợ các nhân viên vận hành máy trên chuyền trong việc điều hành sản xuất đế đạt hiệu quả cao với số lượng phế phẩm, phí tổn tối thiểu.

–       Duy trì liên tục việc vệ sinh nhà xưởng sạch sẽ, gọn gàng tại các khu vực có liên quan.

–       Khi có sự cố MMTB phải linh hoạt tìm ra các nguyên nhân và báo cho bên cơ điện để sửa chữa kịp thời tránh thất thoát xẩy ra.

–       Tích cực tham gia các khóa huấn luyện về an toàn sức khỏe & môi trường và phân tích, báo cáo về an toàn/ các sự cố – tai nạn nơi làm việc.

–       Đảm bảo việc đào tạo cho các nhân viên vận hành thành thạo các MMTB.

–       Kiểm soát, thực hiện toàn bộ các fom mẫu ban hành tại nhà máy một cách sát sao nhất.

–       Trong quá trình điều hành công việc tại vị trí do mình quản lý., nếu sảy ra sự cố ngoài khả năng của mình phải báo ngay cho giám sát sản xuất để kịp thời điều chỉnh & xử lý (máy móc, chất lượng sản phẩm, nhân lực…)

–       Bảo quản máy móc thiết bị nơi làm việc, kiểm soát NVL

–       Đảm bảo anh toàn nơi làm việc cho công nhân

–       Thực hiện các chương trình của nhà máy như: SHE, ISO, Haccp

–       Tuân thủ đúng các quy trình, quy định của Công ty.

–       Kiểm tra, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đã được ban hành.

–       Báo cáo cuối mỗi ca theo biểu mẫu (sổ bàn giao ca) đã ban hành.

–       Báo cáo các chỉ số KPIs trên google drive

–       Trong ca sản xuất, chịu trách nhiệm quản lý, điều phối của Giám sát sản xuất

–       Đánh giá công nhân, nhân viên vận hành

Quy trình làm việc của tổ trưởng sản xuất
Quy trình làm việc của tổ trưởng sản xuất

6.3. Cuối ca (bàn giao ca)

–       Bàn giao ca theo (ghi chép đầy đủ thông tin) và giao cho ca sau.

–       Kiểm tra, vệ sinh khu vực mình đảm nhiệm phải thật sạch sẽ gọn gàng trước khi bàn giao cho ca sau.

–       Ghi nhận và bàn giao tình hình sản lượng, phế phẩm, máy móc thiết bị, NVL…cho ca sau

>>>Xem thêm: Kinh nghiệm làm tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

6.4. Công việc ngày bảo trì, không có kế hoạch sản xuất

–       Những ngày làm việc không có kế hoạch sản xuất thì phải tập trung huấn luyện, họp, bảo trì hoặc hỗ trợ các vị trí khác khi có yêu cầu của Giám sát sản xuất…

6.5. Công việc theo tình hình phát sinh

–       Hỗ trợ, tư vấn cho Giám sát sản xuất khi được yêu cầu.

 >>> KHÓA HỌC TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468