Song song với hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở, PMS cũng chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước (Custom Programs / Đào tạo In-house). Các chương trình đào tạo theo yêu cầu này được thiết kế chuyên biệt phù hợp với từng mục tiêu đào tạo & những đặc thù riêng của từng doanh nghiệp và được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước.

Nhằm triển khai các chương trình đào tạo theo yêu cầu một cách hiệu quả, đồng thời không làm mất nhiều thời gian, chi phí và nguồn lực của doanh nghiệp, mảng “Custom Programs / Đào tạo In-house” của PMS thường triển khai các chương trình đào tạo (theo yêu cầu doanh nghiệp nói trên) theo quy trình bao gồm 05 bước như sau:

 

quy trình đào tạo tại doanh nghiệp - inhouse training

Quý Doanh nghiệp quan tâm về chương trình có thể liên hệ tư vấn trực tiếp tại đây

khóa học inhouse tiêu biểu

Khóa học : Quản lý chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp

Công ty TNHH Tư Vấn – Đào Tạo PMS

Khóa học : Quản lý chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp

Công ty TNHH Tư Vấn – Đào Tạo PMS

Khóa học : Quản lý chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp

Công ty TNHH Tư Vấn – Đào Tạo PMS

Khóa học : Quản lý chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp

Công ty TNHH Tư Vấn – Đào Tạo PMS

Khóa học : Quản lý chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp

Công ty TNHH Tư Vấn – Đào Tạo PMS

Khóa học : Quản lý chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp

Công ty TNHH Tư Vấn – Đào Tạo PMS

khách hàng tiêu biểu của pms