pms tư vấn
pms elearning
quản trị năng suất toàn diện xưởng sản xuất
Train The Trainer
kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất
kỹ năng giải quyết xung đột mâu thuẫn
7 công cụ thống kê
quản lý cấp trung
kỹ năng quản lý thời gian
tổ chức sản xuất theo mô hình lean
5s Kaizen
kỹ năng giao tiếp
Pms Banner Website 1600x400

các hình thức đào tạo của pms

PUBLIC TRANING

Đào tạo chiêu sinh

Hình thức đào tạo và chiêu sinh theo lịch khai giảng, chương trình, đội ngũ giảng viên,trang thiết bị tại PMS

Lịch khai giảng   

INHOUSE TRANING

Đào tạo Doanh nghiệp

Hình hức đào tạo được dành riêng cho một doanh nghiệp, được thiết kế và triển khai theo yêu cầu của doanh nghiệp đó.

Gửi yêu cầu đào tạo  

E-LEARNING

Đào tạo trực tuyến

Mô hình học tập trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm học tập cho Doanh nghiệp và bắt nhịp xu hướng của thế giới.

Khám phá ngay  

khóa học nổi bật