pms tư vấn
Live Elerning
7 Cong Cu Thong Ke Trong San Xuat
Dao Tao Giang Vien
Lap Ke Hoach Cong Viec Va Trien Khai Cong Viec Hieu Qua
Lap Ke Hoach San Xuat
Quan Ly Ton Kho Va Hoach Dinh Nhu Cau Vat Tu
Quan Tri Kho Bai
Tuyen Dung Nhan Su Hieu Qua
Ky Nang Lanh Dao
To Truong San Xuat Chuyen Nghiep
Ky Nang Giai Quyet Xung Dot Mau Thuan
Ky Nang Giam Sat Quan Ly San Xuat
Quan Tri Nang Xuat Toan Dien Tpm
Pms Banner Website 1600x400

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN PMS

Với tinh thần “Thực tiễn tạo khác biệt”, các chương trình đào tạo tại Học viện Tư Vấn – Đào Tạo luôn hướng đến tính thực tiễn và ứng dụng cao nhất cho Học viên và Doanh nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho Doanh nghiệp/Học viên những khóa học/chương trình tạo nên sự khác biệt và đột phá.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Đồng hành cùng PMS là đội ngũ các Chuyên gia, Giảng viên uy tín cùng với bề dày thành tích và kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý cấp cao từ các Doanh nghiệp Quốc Doanh đến các công ty, tập đoàn đa quốc gia. Vì vậy, ưu điểm các chương trình đào tạo tại Học Viện PMS là đơn giản, trọng tâm, linh hoạt và tính ứng dụng rất cao vào thực tiễn công việc. Do đó, phương pháp đào tạo được Học Viện PMS áp dụng:

–  Khóa học được triển khai trên việc hoạt động nhóm trong suốt quá trình học.
–  Thực hành 70% và 30% những lý thuyết căn bản.
–  Đào tạo mang tính thực tiễn thông qua việc trao đổi kinh nghiệm với Giảng viên và thảo luận với các Học viên trong nhóm.
–  Thông qua việc thực hành và làm bài tập tình huống, các Học viên có cơ hội để tìm ra giải pháp thực tế trong công việc:

  • Nghiên cứu tình huống (Case studies).
  • Tìm giải pháp (Brain storming)
  • Trò chơi ứng dụng (Games).
  • Đóng vai (Role-plays).
  • Mô phỏng (Simulations).

các hình thức đào tạo của pms

PUBLIC TRANING

Đào tạo chiêu sinh   

Hình thức đào tạo tại PMS. Chương trình chiêu sinh theo lịch khai giảng, tổ chức tại Học viện PMS.

INHOUSE TRANING

Đào tạo Doanh nghiệp   

Hình thức đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế và triển khai theo yêu cầu dành riêng cho một doanh nghiệp.

LIVE- LEARNING

Đào tạo trực tuyến   

Mô hình học tập trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm học tập cho Doanh nghiệp và bắt nhịp xu hướng của thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH SẮP KHAI GIẢNG