Inhouse Training

ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP – INHOUSE TRAINING

Tại PMS, việc đào tạo không đặt nặng trên lý thuyết, mà nỗ lực mang đến những khóa học khác biệt đậm tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao. Chúng tôi tạo ra giá trị cho Khách hàng bằng hành động “Biến lý thuyết thành thực tế – Biến sự phức tạp trở nên đơn giản – Tận tâm vì sự thành công của Khách hàng.

Bước 1: Khảo sát nhu cầu Doanh nghiệp

PMS luôn mong muốn cung cấp cho Doanh Nghiệp chương trình đào tạo sâu sắc, mang tính ứng dụng cao.Vì vậy, trước khi xây dựng chương trình đào tạo, nhóm phát triển chương trình tiến hành đánh giá thực trạng, khảo sát mong muốn và mục tiêu của Học viên khi tham gia khóa học.Bên cạnh đó, PMS luôn lắng nghe ý kiến của Ban lãnh đạo, quản lý cũng như những kỳ vọng đối với chương trình làm chuẩn mực để đề xuất khóa học phù hợp nhất

Bước 2 : Lập kế hoạch đào tạo

Sau khi thống nhất về khóa học và mục tiêu đạt được. PMS lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, số lượng Học viên tham gia và các điều kiện cụ thể khác phù hợp với hai bên để khóa học được diễn ra thành công nhất. PMS luôn hỗ trợ và đồng hành cùng Doanh nghiệp với chất lượng chương trình đảm bảo và giá cả hợp lý.

Bước 3: Thiết kế chương trình đào tạo

Nhóm phát triển chương trình cùng với đội ngũ Chuyên gia của Chúng tôi tiến hành tổng hợp, phân tích để thiết kế chương trình đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh việc chuẩn bị tài liệu, bảng biểu, mô hình, hoạt động trực quan, sinh động, Chúng tôi còn chú ý thiết kế cách triển khai nội dung chương trình, lựa chọn phương pháp đào tạo khoa học tiên tiến, giúp cho người học chủ động tiếp thu kiến thức, phương pháp làm việc mới để vận dụng hiệu quả vào công việc.

Bước 4: Triển khai chương trình đào tạo

Để đảm bảo khóa học diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt thành công cao nhất, Bộ phận nhận nhiệm vụ triển khai chương trình có trách nhiệm phối hợp cùng Doanh nghiệp chuẩn bị các khâu liên quan đến phòng học, dụng cụ giảng dạy…Tạo điều kiện tốt nhất cho Giảng viên và Học viên tham gia chương trình cảm thấy luôn sẵn sàng và thoải mái.

Bước 5: Tiến hành đánh giá kết quả đào tạo

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, PMS tiến hành khảo sát để đánh giá kết quả của Học viên. Việc đánh giá này góp phần giúp Doanh nghiệp đánh giá chất lượng đội ngũ nhân viên, chất lượng đào tạo của chương trình. Đồng thời giúp PMS nhận được phản hồi quý giá từ phía Học viên để chất lượng chương trình luôn được hoàn thiện và nâng cao hơn nữa.

Bước 6: Hỗ trợ Doanh nghiệp sau đào tạo (Nếu Doanh nghiệp có nhu cầu)

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, nếu DN có nhu cầu khảo sát kết quả áp dụng thực tiễn sau khoá học, PMS cùng Chuyên gia và Giảng viên sẽ thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá tại Doanh nghiệp từ 3 – 4 tuần sau khi chương trình đào tạo kết thúc.