Lãnh đạo – Quản lý, kỹ năng mềm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ KỸ NĂNG

Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý là gì? Đây là câu hỏi có tần suất nhắc lại cao nhất và cũng có từng ấy cách trả lời khác nhau. Sự khác biệt lớn nhất giữa người lãnh đạo và nhà quản lý nằm ở cách thức họ khuyến khích người lao động, sự khác biệt này cũng điều chỉnh những hành động khác của họ.

Quản lý lãnh đạolà quá trình làm việc cùng với và thông qua các cá nhân, các nhóm và các nguồn lực khác. Quản lý được thử thách và đánh giá qua việc đạt được các mục tiêu thông qua sự tổ chức và thực hiện các kỹ năng khác nhau. Trước tiên, nhà quản lý phải có một vốn kiến thức nhất định về hệ thống luật và thuế trong kinh doanh, về marketing, tài chính doanh nghiệp, dây chuyền sản xuất, công nghệ … Đây là yêu cầu tiên quyết vì nó gắn liền với hiệu quả của quá trình ra quyết định. Và để trở thành một nhà quản lý tài năng thì cần phải có những kỹ năng cần thiết.

Nếu bạn là một nhà quản lý và bạn nhận ra là mình không có đầy đủ các kỹ năng cần thiết trên thì cũng không có gì phải lo lắng. Hãy học hỏi từ những chuyên gia cho dù bạn sẽ cảm thấy dường như vị trí của mình thay đổi từ một nhà lãnh đạo thành một người học việc. Tóm lại, để trở nên người quản lý hiệu quả , chúng ta cần xác định được công việc của một người quản lý phải làm để đạt được các much tiêu của tổ chức, cùng với và thông qua các cá nhân.

Đối với một nhà lãnh đạo  thật sự phải luôn có lòng tin vào chính mình. Thông thường, sự tự tin này hình thành từ sự thật là bất cứ một người lãnh đạo nào cũng đã từng trải qua thời gian dài rèn luyện những kỹ năng trong công việc, tích lũy vốn kiến thức rộng cùng với sự thông minh sẵn có của anh ta. Bên cạnh đó, cho dù không có những kỹ năng, kinh nghiệm kia thì anh ta cũng là người biết nhận thức, học hỏi điều đó từ những người khác.

Đồng thời, để trở thành người lãnh đạo, bạn cần phải trải qua một thời gian dài được rèn luyện những phẩm chất cần có và học tập kinh nghiệm từ những người đi trước. Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta thường xem nhẹ điều đó và cứ giữ mãi quan niệm chủ quan khi cho rằng họ sinh ra là để làm người đứng đầu. Một người lãnh đạo thật sự cần phải có tư thế đĩnh đạc, sự tự tin, khả năng thuyết phục người khác… Câu hỏi lớn được đặt ra là làm thế nào bạn có thể hội tụ đủ những phẩm chất đó?
Hiểu được điều này, Trường Tư Vấn-Đào Tạo PMS, với Bộ chương trình “Quản lý – Lãnh đạo” mong muốn mang đến cho các nhà quản lý, lãnh đạo trong doanh nghiệp cái nhìn cụ thể về vai trò, vị trí của mình cũng như trang bị các kỹ năng, kiến thức cần thiết để trở thành một nhà quản lý, lãnh đạo thực sự hiệu quả trong doanh nghiệp.

 BỘ CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO – QUẢN LÝ,KỸ NĂNG MỀM

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

KHAI GIẢNG

THỜI GIAN

PHÍ THAM DỰ

09/03/2019

Thứ 7, Chủ Nhật

6.000.000 VND


16/03/2019

Thứ 7, Chủ Nhật

2.500.000 VND


21/3/2019

Thứ 5 , Thứ 6

2.500.000 VND09/01/2019

Thứ 4, Thứ 6

2.200.000 VND


11/12/2018

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

2.200.000 VND


18/12/2018

Thứ 3, Thứ 5

2.200.000 VND


25/12/2018

Thứ 3, Thứ 5

2.200.000 VND