Quản trị nhân sự

BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Công việc quản trị nhân sự đối với các công ty “nhỏ nhỏ” thì công tác nhân sự và hành chính được ghép chung. Lớn hơn thì người ta tách riêng nhân sự và hành chính. Có nhiều công ty lớn người ta còn nâng tầm nhân sự thành Ban nhân sự, dưới Ban có các phòng tuyển dụng, C&B, phòng quan hệ lao động… Không những vậy, chúng tôi còn được biết có những doanh nghiệp Việt Nam có hẳn một Ban KPI (chuyên lo về việc xây dựng và vận hành hệ thống đánh giá thành tích)… Như vậy có thể thấy công tác nhân sự càng ngày càng trở nên quan trọng trong một doanh nghiệp.

Hiện nay, quản lý nhân sự không còn nằm trong các công việc: chấm công, tính lương, giải quyết chế độ…Mà sẽ là nhiều vấn đề rộng hơn, phức tạp hơn. Và từ đó phát sinh ra các hệ thống quản trị nhân sự. Hệ thống quản trị nhân sự cũng vậy, càng ngày càng phức tạp. Nhớ khi xưa, việc đánh giá nhân viên hết sức đơn giản, chỉ là hoàn thành công việc một cách cảm tính, tuân thủ giờ giấc. Rồi sau đó phát sinh nào là MBO, BSC, OGSTM… với hàng loạt thuật ngữ “lạ lẫm” được du nhập từ nước ngoài…

Về bản chất, các hệ thống đó luôn luôn đúng, nhưng áp dụng ở doanh nghiệp Việt Nam được thì lại là cả một vấn đề. Nếu xét về “bản chất” con người hình như luôn luôn “lười biếng” bằng chứng là các thiết bị điện tử ra đời càng ngày càng đơn giản cho người sử dụng để phục vụ cho mục đích “lười biếng” đó. Do vậy, hệ thống càng phức tạp thì người ta càng lười biếng sử dụng, đây cũng là một phần làm cho những hệ thống rất khoa học nhưng không thể áp dụng ở các doanh nghiệp Việt Nam (đương nhiên là còn nhiều vấn đề khác mà chúng tôi chưa đề cập như: Hệ thống chưa thể hiện đúng hoạt động doanh nghiệp, hoặc làm ra mà không có ai kiểm tra, theo dõi…)

Nghiệp vụ quản lý nhân sự hiện nay còn mang nặng cảm tính. Nên chúng tôi luôn suy nghĩ, cải tiến hệ thống quản trị nhân sự sao cho vừa tiên tiến, vừa đơn giản và vừa phục vụ được cho mục đích chung của tất cả doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận.

Trường PMS ra đời nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể tiếp cận và ứng dụng được những phương pháp quản trị nhân sự thực tiễn và ứng dụng cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.  Với Bộ chương trình quản trị nhân sự, PMS chú trọng vào 03 hệ thống bản quyền đó là:

  • Hệ thống tiền lương theo giá trị công việc – PositionQ
  • Hệ thống đánh giá thành tích – PerformQ
  • Hệ thống đánh giá năng lực – PersonQ

Với kinh nghiệm gần 20 năm làm nhân sự, chúng tôi thấy rằng: Đây chính là hệ thống xương sống của bất kỳ doanh nghiệp nào, từ những hệ thống này, người ta có thể triển khai hàng loạt vấn đề liên quan đến công tác nhân sự như: đào tạo, tuyển dụng, xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp, xây dựng các chính sách nhân sự khác, quản trị chi phí (nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế đúng là như vậy) vân vân và vân vân..

Trong bài viết ngắn ngủi này, PMS không thể nêu hết những lợi ích mà các hệ thống quản trị nhân sự do PMS sáng tạo. Nhưng có thể nêu một cách cô đọng về hệ thống QTNS của PMS vào mấy hàng, đó là:

  • Hết sức thực dụng và giản đơn.
  • Chắc chắn áp dụng được vào thực tiễn.
  • Đảm bảo các lợi ích về tài chính cũng như phi tài chính của doanh nghiệp.

Bộ chương trình được thiết kế dựa trên những nghiên cứu thực tế về các Doanh nghiệp Việt Nam và cách giải quyết những khó khăn mà các Doanh nghiệp đang gặp phải trong công việc quản trị nguồn nhân lực .

Đối tượng tham dự lớp quản lý nhân sự :

Chủ các Doanh nghiệp, Giám đốc, Phó Giám đốc điều hành, Giám đốc nhân sự, chuyên viên nhân sự và những người muốn trở thành nhà quản lý nhân sự chuyên nghiệp.

 BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

KHAI GIẢNG

THỜI GIAN

PHÍ THAM DỰ21/02/2019

Thứ 5, Thứ 6

3.900.000 VND


06/03/2019

Thứ 4, Thứ 5

2.500.000 VND


07/11/2018

Thứ 4,Thứ 5

3.900.000 VND


21/11/2018

Thứ 4 , Thứ 5

2.500.000 VND


05/12/2018

Thứ 4,Thứ 5,Thứ 6

4.500.000 VND