Điều khoản sử dụng

Bản quyền

Học Viện Tư Vấn Và Đào Tạo PMS giữ toàn bộ quyền lợi và quyền bảo vệ thông tin (bất kỳ hình thức nào) mà chúng tôi công bố hoặc giới thiệu trên trang web, vào bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi có chú thích khác hoặc thông tin được giới thiệu là tài sản của một bên thứ ba, tất cả thông tin đó được coi là tài sản của Học Viện PMS. Chúng tôi không cho phép sao chép, xuất bản, nhân bản, cho thuê, bán, phân phối thương mại hoặc sử dụng cho mục đích cá nhân mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ phía chúng tôi.

Thông tin sử dụng trên website

Những thông tin có trên trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn vào các điều khoản và điều kiện, chú thích, hướng dẫn, liên kết, hình ảnh, tài nguyên tải xuống và bất kỳ thông tin nguyên bản nào mà chúng tôi giới thiệu trên trang web) có thể được thay đổi và cập nhật theo quyền hành định duy nhất của chúng tôi. Thông tin được giới thiệu trên trang web được cung cấp trong tình trạng hiện tại của nó tại thời điểm công bố và giới thiệu. Tuy nhiên, tùy thuộc vào ngữ cảnh và mục đích sử dụng, chúng tôi không đảm bảo tính phù hợp và chính xác của thông tin được cung cấp trên trang web để phục vụ cho bất kỳ mục đích nào khác tại bất kỳ thời điểm nào, trừ khi những thông tin đó đã được giải thích và tư vấn chính thức bởi nhân viên có thẩm quyền của chúng tôi. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến điều này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Bất kỳ tài liệu sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung, logo, thương hiệu, hướng dẫn, nhãn hiệu, mà được giới thiệu trên trang web là sản phẩm của tri tuệ của chúng tôi, đối tác bán hàng và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi giữ toàn quyền sử dụng và không chuyển giao quyền này theo bất kỳ hình thức nào, trừ khi được phép hợp pháp.

Chính sách bảo mật

Thông tin khách hàng gửi, chuyển tiếp hoặc truyền qua các kênh được giới thiệu trên trang web sẽ được bảo mật theo chính sách bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật về thông tin và dữ liệu điện tử có liên quan. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo rằng thông tin của khách hàng sẽ được bảo vệ đúng mức cần thiết.

Chính sách và điều khoản dịch vụ

Các chính sách, điều khoản và điều kiện giao dịch liên quan đến sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi bán và cung cấp cho khách hàng được giới thiệu trên trang web là một phần không thể thiếu của tài liệu này. Trước khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi được giới thiệu trên trang web, bạn cần đọc kỹ hướng dẫn, chính sách, quy định và điều kiện giao dịch đó. Khi bạn hoàn tất quy trình mua bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua trang web này, điều đó được hiểu là bạn đã nhận thức, hiểu và cam kết tuân thủ đầy đủ các khía cạnh của chính sách và điều khoản giao dịch mua bán sản phẩm và dịch vụ đó.