Định biên nhân sự là gì ? Các nguyên tắc trong định biên nhân sự

Định biên nhân sự là gì? Câu hỏi được đặt ra cho nhiều nhà quản trị và rất ít có được câu trả lời chính xác. Định biên nhân sự có thể được hiểu đơn giản là việc xác định một số lượng con người với những điều kiện phù hợp về phẩm chất cá nhân và tri thức để có thể đáp ứng những khối lượng công việc cho một vị trí cụ thể trong tương lai.

định biên nhân sự là gì

Căn cứ vào định biên nhân sự, việc tuyển dụng, bố trí con người phù hợp giữ vai trò quyết định đến việc thành công trong công tác quản lý nhân sự. Định biên nhân sự thường không có công thức nhất quán để tính, tuy nhiên nó được xác định dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản sau:

Nguyên tắc 1: Các nguyên tắc về tỷ lệ tương quan

  • Tỉ lệ tăng/giảm so với năm trước tương ứng với tỷ lệ tăng/ giảm của mức doanh thu. Công ty có quy mô rất lớn và có sự thay đổi nhân sự có tính quy luật cao.
  • Tương quan giữa nhóm vị trí trực tiếp (kinh doanh và sản xuất) với vị trí gián tiếp
  • Tương quan giữa ngân sách cho các nhóm quản lý và nhân viên, gián tiếp và trực tiếp

Nguyên tắc 2: Các nguyên tắc về định mức lao động

  • Theo khối lượng thường được áp dụng cho công việc gắn với sản xuất hoặc dịch vụ, tăng lên theo mức độ thành thạo của người thực hiện
  • Theo thông lệ thao tác nghề nghiệp
  • Theo hệ chỉ tiêu hiệu suất thường áp dụng cho khối kinh doanh
  • Theo đối tượng phục vụ áp dụng cho khối gián tiếp

Nguyên tắc 3: Các nguyên tắc về tần suất và thời lượng

Dựa vào cơ cấu chức danh, tần suất và thời lượng thực hiện nhiệm vụ. Bối cảnh áp dụng:Thường áp dụng cho khối gián tiếp và  có thông lệ tham khảo được giữa các doanh nghiệp

— PMS sưu tầm tặng bạn đọc —

Trả lời

0965 845 468

Dịch vụ thiết kế website Chuyên nghiệp Chuẩn SEO

kệ sắt v lỗ