Định biên nhân sự – Những nguyên tắc và điều kiện

Nguyên tắc định biên nhân sự và điều kiện cần thiết

Mặc dù thường không có công thức nhất quán để tính nhưng nó được xác định dựa trên 3 nguyên tắc định biên nhân sự cơ bản đó là:

1. Nguyên tắc 1: Các nguyên tắc về tỷ lệ tương quan

Nguyên tắc: Tỉ lệ tăng / giảm so với năm trước tương ứng với tương quan tăng/ giảm của mức doanh thu

 • Ví dụ: Doanh thu 2017 tăng 30% thì định biên tăng 20%
 • Bối cảnh áp dụng: Công ty có quy mô rất lớn, thay đổi nhân sự có tính quy luật cao

Nguyên tắc: Tương quan giữa nhóm vị trí trực tiếp (kinh doanh và sản xuất) với vị trí gián tiếp

 • Ví dụ: Trực tiếp vs gián tiếp là 65% và 35%, Quản lý vs nhân viên là 15% – 85%
 • Bối cảnh áp dụng: Công ty đã có dữ liệu điều tra của nhiều năm

Nguyên tắc: Tương quan giữa ngân sách cho các nhóm quản lý và nhân viên, gián tiếp và trực tiếp

 • Ví dụ: Chi phí / doanh thu = 78%. Quỹ lương quản lý và nhân viên = 22% – 78%
Nguyên tắc định biên nhân sự - Nguyên tắc về tỉ lệ tương quan
Nguyên tắc định biên nhân sự – Nguyên tắc về tỉ lệ tương quan

2. Nguyên tắc 2: Các nguyên tắc về định mức lao động

Nguyên tắc: Theo khối lượng

 • Ví dụ:

– 30 sản phẩm / ca / người

– 100 sản phẩm /ca/ dây chuyền (nhóm)

– 15 khách hàng phục vụ / ngày

– Làm sạch 800 m2 sàn / ca

 • Bối cảnh áp dụng: Công việc gắn với sản xuất hoặc dịch vụ, tăng lên theo mức độ thành thạo của người thực hiện

Nguyên tắc: Theo hệ chỉ tiêu hiệu suất

 • Ví dụ: Tập hợp các chỉ tiêu doanh thu (100 tỉ) và số lượng khách hàng (200 khách) / năm
 • Bối cảnh áp dụng: thường áp dụng cho khối kinh doanh

Nguyên tắc: Theo thông lệ thao tác nghề nghiệp

 • Ví dụ: Số lượng chứng từ hoàn thành, số báo cáo X tần suất trong năm
 •      Số lượng giao dịch thực hiện / ngày.
 • Bối cảnh áp dụng: Áp dụng cho khối gián tiếp

Nguyên tắc: Theo đối tượng phục vụ

 • Ví dụ: 1 nhân viên nhân sự tương ứng với 60 người trong công ty
 • Bối cảnh áp dụng: Áp dụng cho khối gián tiếp
Các nguyên tắc định biên nhân sự về định mức lao động
Các nguyên tắc định biên nhân sự về định mức lao động

3. Nguyên tắc 3: Các nguyên tắc về tần suất và thời lượng

Nguyên tắc: Dựa vào cơ cấu chức danh, tần suất và thời lượng thực hiện nhiệm vụ

 • Ví dụ:

– Vị trí Kế toán chi phí bao gồm nhiệm vụ là:

– Kiểm tra chứng từ, hạch toán, thanh toán – hàng ngày, 100 chứng từ / ngày.

– Lập báo cáo: cuối mỗi tháng, 1 ngày/ báo cáo.

– Làm việc với thanh tra thuế: cuối mỗi quý, 3 ngày.

– Hoàn thiện các chứng từ thanh toán (hóa đơn, nghiệm thu, v.v.): cuối mỗi năm, 20 ngày.

 • Bối cảnh áp dụng:

– Thường áp dụng cho khối gián tiếp

– Có thông lệ tham khảo được giữa các doanh nghiệp

Nguyên tắc định biên nhân sự về tần suất và thời lượng
Nguyên tắc định biên nhân sự về tần suất và thời lượng

4. Điều kiện để định biên nhân sự

0?e=1545264000&v=beta&t=7p4ICFsn3bGEIBTdYY1CXrkdhGQQFunBvZr2u13NZQI– Đối với cấp công ty
 • Cần có định hướng chiến lược phát triển rõ ràng.
 • Có kế hoạch kinh doanh cụ thể với ngân sách và các kịch bản thay đổi.

– Đối với cập bộ phận

 • Xác định được hệ thống vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn công việc.
 • Xác định được tần suất các nhiệm vụ và quy trình thực hiện công việc một cách tương đối.
 • Xác định được kỳ vọng về mức độ thành thạo và ước lượng được kết quả đầu ra của các vị trí.
 • Nắm rõ về mức độ ứng dụng tự động hóa trong thực thi công việc và hệ thống dữ liệu quản lý.

Trả lời

error: Content is protected !!
0965 845 468

Dịch vụ thiết kế website Chuyên nghiệp Chuẩn SEO

kệ sắt v lỗcode learn