00Days00Hrs00Mins00Secs
Oct 12 2017

CHUYÊN ĐỀ TPM : Phương thức nâng cao năng suất doanh nghiệp bằng TPM

  • 09:00 AM
  • Tòa nhà PMS, 70 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

TPM là một phương pháp quản lý đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp nhằm khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có của đơn vị sản xuất bao gồm công nghệ, thiết bị, con người v.v… Với TPM, mọi người cùng hợp lực và tương tác với nhau để nâng cao hiệu suất hoạt động của thiết bị một cách hiệu quả nhất. Suy nghĩ “trách nhiệm của tôi (công nhân vận hành) là vận hành thiết bị, trách nhiệm của anh (nhân viên bảo trì) là sửa chữa” được thay bằng “Tôi và Anh cùng chịu trách nhiệm về thiết bị của Chúng ta, nhà máy của Chúng ta , tương lai của Chúng ta ”.

Mục tiêu của TPM là nhằm tăng tối đa hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị với một hệ thống bảo trì được thực hiện trong suốt quá trình tồn tại của máy móc thiết bị, cụ thể là bốn “không”: không sự cố dừng máy, không phế phẩm, không hao hụt, không tai nạn.

CHUYÊN ĐỀ TPM : “Phương thức nâng cao năng suất doanh nghiệp bằng TPM”  của Trường Tư Vấn – Đào Tạo PMS sẽ chia sẻ với các Anh/Chị những vấn đề trên.

Đồng hành xuyên suốt chương trình là Chuyên gia, Giảng viên Độc Quyền của PMS, ông Trương Minh Cảnh