00Days00Hrs00Mins00Secs
Nov 11 2016

HỘI THẢO : THU NHẬP 3P HIỆN ĐẠI PHƯƠNG THỨC ỨNG DỤNG THỰC TIỄN VÀ KHÁC BIỆT

 • 08:30Am
 • Khách sạn Kỳ Hòa, 238 Đương 3/5, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

“ THAY ĐỔI TƯ DUY, HÌNH THÀNH HÀNH VI CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP ”

Hiện nay, “dân” nhân sự nói chung và một số Nhà quản lý nói rất nhiều về lương 3Ps. Họ đang cho rằng Luơng 3Ps là một cái gì đó như một công cụ cứu cánh cho các Doanh nghiệp trong việc xác định tiền lương.

Và dường như “nắm bắt tâm lý” của các Doanh nghiệp, nhiều đơn vị đào tạo – tư vấn mở ra các lớp đào tạo về lương 3P, có những đơn vị thậm chí còn đặt tên lớp là lương “3P và Hay”…

Vậy thực sự thu nhập 3P là như thế nào và có thực sự học xong hay thuê tư vấn xong là Doanh nghiệp có được một hệ thống tốt hay không?

Hãy dạo thử một vòng bằng việc “hỏi bác Google” với từ khóa “Nguồn gốc lương 3P” thì cho ra hàng loạt kết quả mà trong đó các cá nhân và tổ chức tự định nghĩa cho mình thế nào là 3P với những câu từ hoa mỹ.

Đó là bài viết về một doanh nghiệp xây dựng BSC/KPIs và lương 3Ps, với người viết “có gì đó sai sai” ở đây. Đó là một đơn vị tư vấn lương 3Ps trong đó gán ghép BSC/KPIs và yếu tố đánh giá lương của Mercer. Hoặc có tài liệu cho rằng lương 3Ps là ở đó tỷ lệ lương giá trị công việc/Năng lực/Thành tích là 80/10/10, một con số vô cùng định tính và không biết ở đâu ra…

Và còn nhiều, nhiều nữa…nhưng cuối cùng nguồn gốc 3Ps là gì thì không tìm thấy.

Những vấn đề trên chúng tôi mới chỉ nêu lên ở khía cạnh lý thuyết, chưa đề cập tới tính thực tiễn của hệ thống, đó là việc làm sao để hệ thống đi vào cuộc sống Doanh nghiệp.

Để bắt đầu những ý niệm của chúng tôi, phân định 3Ps với chúng tôi đó là thu nhập của một cá nhân dựa trên 03 thành tố là:

 • Giá trị vị trí công việc.
 • Năng lực cá nhân.
 • Và Thành tích của cá nhân đó.

Có thể biểu diễn nó theo cách sau:

 • Giá trị công việc của chức danh hình thành nên Thang lương của chức danh đó.
 • Năng lực của một cá nhân quyết định cá nhân thuộc nấc thang nào trong Thang lương.
 • Và Thành tích là để xác định rằng với cá nhân đó sẽ được hưởng thêm bao nhiêu % trên mức lương mà mình đang lãnh.

Như vậy, theo chúng tôi, đây là Thu nhập chứ không phải là LƯƠNG.

Để xác định được Giá trị công việc, xác định Khung năng lực, xác định hệ thống KPIs, người ta không thể học trong 3 ngày, không thể có sự gán ghép giữa Hay với 3P, không thể đặt ra tỷ lệ 80/10/10; không thể gán BSC/KPIs và Mercer.

Vậy làm sao để hiểu rõ và sở hữu hệ thống hoàn chỉnh nhất?

Hãy đến với Hội thảo “ THU NHẬP 3P HIỆN ĐẠI – PHƯƠNG THỨC ỨNG DỤNG THỰC TIỄN & KHÁC BIỆT ” của Trường Tư vấn – Đào tạo PMS, chúng tôi sẽ chia sẻ về một cách tiếp cận không mới nhưng rất mới về Thu nhập theo 3P, chúng tôi cho rằng những gì Doanh nghiệp có được từ hội thảo sẽ làm thay đổi hẳn một tư duy về 3P thực sự.

Đồng thời, chúng ta sẽ có cái nhìn hoàn toàn mới với những phương pháp luận và những bảng tính demo chỉ dành riêng cho đội ngũ lãnh đạo công ty. Những người có tầm ảnh hưởng và quyết định những quyết sách lớn mang tính vĩ mô của Doanh nghiệp.

                        “CHÚNG TÔI SẼ THAY ĐỔI TƯ DUY VỀ THU NHẬP 3Ps THÔNG QUA BUỔI HỘI THẢO NÀY

THAM DỰ HỘI THẢO, BẠN SẼ:

Hội thảo lần này, PMS đi rất sâu vào vấn đề:

 1. Thu nhập 3P là gì?
 2. Cách tiếp cận về thu nhập 3P hoàn toàn mới theo hệ thống PayQ.
 3. Những khó khăn khi ứng dụng thu nhập 3P vào thực tế.
 4. Những phương pháp luận và những bảng tính demo chỉ dành riêng cho đội ngũ lãnh đạo công ty.
 5. Những ứng dụng thực tế về thu nhập 3P cho các Doanh nghiệp thời gian qua.
THỜI GIAN:
 • 8h30 – 11h30, Thứ 6 ngày 11/11/2016
 • Khách sạn Kỳ Hòa, 238 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP HCM
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
 • Chủ Doanh nghiệp.
 • Giám đốc nhân sự   , Trưởng phòng nhân sự , Chuyên viên nhân sự
 • Những Anh/Chị đóng vai trò quyết định quyết định các vấn đề quản trị vĩ mô của Doanh nghiệp.