Giới thiệu về Chuyên Gia – Giảng Viên Hoàng Minh Nghiệp

Ông Hoàng Minh Nghiệp – Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị sản xuất, tư vấn sản xuất.

Thạc sĩ quản trị chất lượng (Master in Quality Management) – LIBRE UNIVERSITY OF BRUXELLES.

Giảng viên chuyên ngành Quản trị Sản xuất, Soft skills của Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility, Better Work.

Giám Đốc Nhà Máy tại Nhà máy kem MonteRosa, Giám đốc Ban Kỹ thuật Công nghệ Dệt – Công ty Dệt May Thành Công, Phó giám đốc điều hành Thẩm Mỹ Viện Bác Sĩ Tú … 

Một số Công ty tiêu biểu đã đào tạo: Công Ty CP Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn (AFI),SONADEZI, PVC – MS, PVD Drilling, Sanofy Aventis, Bao Bì Đạm Phú Mỹ, FUJIKURA, Nestle Viet Nam …