Loại bỏ chữ category trong link chuyên mục của WordPress

Có rất nhiều cách khác nhau để làm việc này, trong đó, tôi sẽ giới thiệu với các bạn 2 cách đơn giản và thông dụng nhất:

Sử dụng plugin Yoast SEO (WordPress SEO by Yoast)

Yoast SEO hay WordPress SEO by Yoast là một trong những plugin SEO miễn phí tốt nhất dành cho WordPress. Nó được tích hợp rất nhiều tính năng hữu ích, trong đó bao gồm cả khả năng loại bỏ chữ category trong đường dẫn chuyên mục.

Nếu blog/ website của bạn cũng đang cài đặt và sử dụng plugin này, bạn hoàn toàn có thể tận dụng nó để loại bỏ chữ category bằng cách truy cập vào SEO => Search Appearance => Taxonomies, chuyển mục Remove the categories prefix sang trạng thái Remove.