HÀNG TỒN KHO LÀ GÌ? ẢNH HƯỞNG CỦA HÀNG TỒN KHO

Quản lý kho bãi là hoạt động lên kế hoạch đảm bảo được lượng hàng hóa lưu thông trong hoạt động của công ty, điều chỉnh hàng tôn kho hay bổ sung thêm.

KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ VỀ HÀNG TỒN KHO TRONG QUẢN LÝ KHO BÃI

1. Quản lý kho bãi với hàng tồn kho

Hàng tồn kho, hay hàng lưu kho, là danh mục nguyên vật liệu và sản phẩm hoặc chính bản thân nguyên vật liệu và sản phẩm đang được một doanh nghiệp giữ trong kho. Có 3 lý do để doanh nghiệp có nhu cầu về hàng tồn kho như sau:

  • Thứ nhất : Có độ trễ về thời gian trong chuỗi cung ứng, DN phải tích trữ một lượng hàng nhất định để đảm bảo nguồn NVL/SP
  • Thứ hai : Có những thay đổi trong nguồn cung và cả nguồn cầu CUNG – CẦU thay đổi
  • Thứ ba : Để khai thác tính kinh tế nhờ quy mô. Nếu không có hàng tồn kho thì chi phí logistic tăng lên. Vì vậy, HTK nhằm giảm chi phí logistics
Công việc quản lý kho bãi với hàng tồn kho
Công việc quản lý kho bãi với hàng tồn kho

HÀNG TỒN KHO ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÂN TỐ ROA

CÂN BẰNG CUNG CẦU – QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO

CHỈ SỐ VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO

VQHTK = TR/HTK (BQ) 

>>>Xem thêm: Phương pháp quản lý hàng tồn kho hiệu quả

2. Ý nghĩa của các chỉ số trong quản lý kho bãi

-Là thước đo các sản phẩm của một doanh nghiệp tốt như thế nào trên thị trường cũng như vấn đề quản lý hàng tồn kho tốt như thế nào.

-Thể hiện qua số lần trong một  năm các doanh nghiệp cũng như các nhà bán lẻ và nhà sản xuất có thể bán hoặc sử dụng toàn bộ hàng tồn kho nguyên liệu thô hoặc thành phẩm.

-Doanh nghiệp càng có thể quay vòng được hàng tồn kho bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Theo Andy Chatha, một nhà phân tích của tập đoàn  vấn ARC nói rằng: “Bất cứ khi nào bạn dự trữ hàng tồn kho,nó  nghĩa  nguồn lực của bạn không tạo ra dòng chảy tiền mặt”

Ý nghĩa của các chỉ số trong quản lý kho bãi
Ý nghĩa của các chỉ số trong quản lý kho bãi

 3. Quản lý hàng tồn kho trong kho bãi

Hàng tồn kho nhiều

Đáp ứng nhu cầu thị trường

Tăng chi phí lưu kho

Giảm chi phí sản xuất, vận chuyển

….

Hàng tồn kho ít

Có thể không đáp ứng nhu cầu thị trường

Giảm chi phí lưu kho

Tăng chi phí sản xuất, vận chuyển

….

>>>Xem thêm: Tất tần tật về phương pháp quản lý kho hàng hiệu quả

HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

Logistics hỗ trợ cho Doanh nghiệp?

Dùng Logistics để giải quyết các xung đột về tồn kho

  • TÀI CHÍNH : 

Mong muốn hàng tồn kho ở mức thấp để tăng doanh thu hàng tồn kho, giảm thuê tài sản, à Tăng ROA

  • SẢN XUẤT : 

Duy trì sản xuất lâu dài và chi phí thu mua hàng ở mức thấp nhất cũng như các mặt hàng sản xuất theo mùa sớm nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất và tránh thanh toán quá hạn.

  • TIẾP THỊ : 

Mong muốn đạt được dịch vụ khách hàng mức độ cao và hàng tồn kho bổ sung đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng đầy đủ và nhanh chóng nhất có thể.

Khóa học : Quản trị kho bãi chuyên nghiệp

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468