XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPIS TRONG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPIS TRONG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Sau khi biết KPI là gì? Chúng ta cần tìm hiểu ứng dụng của KPI vào hệ thống quản trị nhân sự.

Để tiến hành xây dựng thành công hệ thống các chỉ tiêu và đánh giá nhân sự hiệu quả, chúng ta cần nghiên cứu lại mục đích của việc sử dụng hệ thống KPI, ưu nhược điểm của nó, cũng như quy trình xây dựng hệ thống KPIs trong doanh nghiệp.

1. Mục đích của việc sử dụng KPIs trong đánh giá thực hiện công việc (ĐGTHCV)

Việc sử dụng KPIs trong đánh giá thực hiện công việc nhằm mục đích:

 • Thứ nhất, đảm bảo người lao động thực hiện đúng các trách nhiệm trong bản mô tả công việc của từng vị trí chức danh cụ thể.
 • Các chỉ số đánh giá mang tính định lượng cao, có thể đo lường cụ thể do đó nâng cao hiệu quả của đánh giá thực hiện công việc.
 • Việc sử dụng các chỉ số KPIs góp phần làm cho việc đánh giá thực hiện công việc trở nên minh bạch, rõ ràng, cụ thể, công bằng và hiệu quả hơn

2. Mục tiêu khi xây dựng hệ thống KPIs

Là 1 công cụ dùng trong ĐGTHCV, nên khi xây dựng hệ thống KPI những nhà quản lý cũng cố gắng và hướng đến đảm bảo được tiêu chí SMART:

 • S – Specific: Cụ thể
 • M – Measurable: Đo lường được
 • A – Achiveable: Có thể đạt được
 • R – Realistics:Thực tế
 • T – Timbound: Có thời hạn cụ thể

Không phải là yêu cầu bắt buộc khi xây dựng KPIs, tuy nhiên nếu hệ thống KPIs cuả tổ chức đảm đạt được tiêu chí SMART thì hiệu quả của đánh giá thực hiện công việc sẽ rất cao.

Đặt mục tiêu theo tiêu chí Smart
Đặt mục tiêu theo tiêu chí Smart

>>>Xem thêm: Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích KPI và BSC

3. Ưu điểm khi sử dụng hệ thống KPI trong ĐGTHCV

 • Nó có thể là một cách rất nhanh cho thấy thành quả hiện thời của một mục đích hoặc một mục tiêu chiến lược.
 • Các quyết định có thể được thực hiện nhanh hơn khi có những đo lường nhận thấy được và chính xác đi kèm theo.
 • Có thể giúp khâu quản lý nhận biết thành quả của tổ chức, phòng/ban hoặc một nhân viên nào đó của mình để từ đó có hướng khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên.
 • Một đội nhóm có thể làm việc chung với nhau theo những mục đích đo lường được.
 • Đưa ra các chỉ tiêu có thể đo lường được, từ đó việc ĐGTHCV sẽ cụ thể hơn và dễ thực hiện hơn mà ít có những kiến nghị, bất đồng.
Ưu điểm khi xây dựng hệ thống KPI
Ưu điểm khi xây dựng hệ thống KPI

4. Nhược điểm khi sử dụng hệ thống KPI

 • Nếu các chỉ số KPIs xây dựng không đạt được tiêu chí SMART thì nó không chỉ gây ảnh hưởng xấu cho hệ thống ĐGTHCV mà còn gây hậu quả xấu cho hệ thống quản trị của tổ chức nói chung.
 • Nếu mục tiêu không đạt được tiêu chí Specific (cụ thể) thì người lao động không biết mình phải làm gì và làm như thế nào để đạt được hiệu quả công việc như mong muốn.
 • Các chỉ số không đạt tiêu chí measuarable (đo lường được): Như vậy khi đưa ra các tiêu chí không còn ý nghĩa đo lường kết quả THCV.
 • Các chỉ số KPIs không đạt được tiêu chí Achievable (có thể đạt được) và Realistics (thực tế):…: Mục tiêu xây dựng quá xa vời so với thực tế, nhân viên không thể đạt được mục tiêu dù đã cố gắng hết mình. Điều này dẫn đến tâm lý thất vọng, chán nản và không muốn làm việc.
 • Các chỉ số KPIs không có hạn định cụ thể: người lao động không biết công việc này phải làm trong thời gian bao lâu hay khi nào phải hoàn thành. Điều này gây khó khăn rất lớn cho người lao động trong quá trình thực hiện công việc
 • Khi sử dụng các tiêu chí KPIs làm mục tiêu thì phải thay đổi theo mục tiêu của tổ chức, nó không có hiệu quả cao nếu được sử dụng theo thời gian dài.
 • Sẽ không thực sự hiệu quả nếu bạn không có 1 công cụ phần mềm đủ mạnh giúp bạn xây dựng, quản lý, theo dõi thực hiện KPI. Giúp bạn đưa ra báo cáo nhanh chóng và chuẩn xác.

>>>Xem thêm: Khóa đào tạo Đánh giá thành tích KPI theo định dạng BSC

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468