Hướng dẫn xây dựng lương 3P

Mỗi doanh nghiệp lại có những tiêu chí riêng, cơ cấu tổ chức khác nhau cho nên cách tính lương cũng khác nhau. Cho nên bài viết này chỉ mô tả cơ bản về cách tính lương thông dụng trên file excel 1 cách khái quát nhất về cách tính thang bảng lương theo phương pháp xây dựng lương 3P.

Hướng dẫn xây dựng lương 3P
Hướng dẫn xây dựng lương 3P

Dù theo phương pháp nào thì mục đích cuối cùng vẫn là tính ra số tiền lương, các khoản phải trích theo lương, tổng thu nhập, số tiền thực lĩnh của mỗi nhân viên.  Thực chất trả lương theo 3P là việc trả lương dựa vào 03 yếu tố: Theo vị trí công việc, Theo năng lực làm việc và Theo kết quả hoàn thành công việc (Position – P1, Person – P2, Performance – P3)

Trả lương 3P là trả theo vị trí, năng lực và kết quả làm việc
Trả lương 3P là trả theo vị trí, năng lực và kết quả làm việc

Cấu trúc bao gồm:

  • Phần thông tin đơn vị tại góc bên trái của bảng
  • Tên bảng lương và các thông tin về tháng tính lương
  • Phần INFO là thông tin về nhân viên. Nội dung này cần chú ý tiêu chí mã nhân viên. Có mã nhân viên để phân biệt các nhân viên trùng tên. Có thể dùng mã nhân viên hoặc số hợp đồng lao động của mỗi nhân viên ( đảm bảo nguyên tắc không trùng). Do sẽ là căn cứ để xác định thông tin liên quan tới mỗi nhân viên.
  • P1, P2, P3 : mỗi tiêu chí P1,P2, P3 có thể có nhiều nội dung chi tiết, do đó chúng ta sẽ đặt cho mỗi tiêu chí vài cột để có thể làm tiếp ở các bước sau
  • Tổng thu nhập là tổng P1 + P2 + P3
  • Các khoản trích theo lương: Bảo hiểm và kinh phí công đoàn. Nên tách riêng từng chỉ tiêu này để tính cho dễ, tránh nhầm lẫn. căn cứ để tính là luật bảo hiểm xá hội
  • Thuế TNCN căn cứ vào thuế TNCN để tính
  • Thực lĩnh là số tiền còn lại sau khi trừ đi các khoản giảm trừ, thuế phải nộp ( hoặc trừ thêm phần số đã tạm ứng lương tháng trước đó)

>>> Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P

Phương pháp trả lương theo 3P sẽ đảm bảo sự nhất quán, công bằng (cả nội bộ lẫn thị trường) trong việc trả lương, đồng thời khích lệ tinh thần và thái độ làm việc của người lao động.

Xây dựng lương 3P đảm bảo sự công bằng nội bộ
Xây dựng lương 3P đảm bảo sự công bằng nội bộ

Tuy nhiên, để xây dựng lương 3P một cách hoàn chỉnh, đồng bộ là một việc không hề dễ dàng nếu không muốn nói là rất phức tạp và khó khăn. Thực tế hiện nay khá nhiều  doanh nghiệp quan tâm và mong muốn có thể triển khai xây dựng được một hệ thống lương 3P thành công. Để xây dựng được, doanh nghiệp cần có sự quyết tâm và thống nhất cao từ Ban lãnh đạo cho đến từng nhân viên, đồng thời cần phải có đội ngũ nhân viên có đủ năng lực chuyên môn về hệ thống lương 3P.

_ PMS sưu tầm tặng bạn đọc _

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468