Khóa đào tạo : Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

Ngày 05/07/2019, PMS đã tổ chức khóa học Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp cho các Anh/Chị học viên tại nhiều Doanh nghiệp tới tham dự

Khóa đào tạo : Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

Khóa học tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp tại PMS
Khóa học tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp tại PMS

Tổ trưởng sản xuất đóng vai trò là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền quản trị sản xuất mắt xích gần gũi trực tiếp nhất với người lao động. Tuy nhiên, đa số các Tổ trưởng lại đi lên từ công nhân, do đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý sản xuất, vận hành tổ mà mình quản lý làm việc một cách hiệu quả, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực chuyên môn và các kỹ năng quản lý tổ cho Tổ trưởng là yêu cầu cấp bách của các doanh nghiệp.

Hiểu được điều này, Trường Tư Vấn – Đào Tạo PMS đã thiết kế và triển khai chương trình đào tạo tổ trưởng sản xuất mang tên “TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP – Professional Production Team Leader”.

Khóa học tổ trưởng sản xuất sẽ giúp những người tổ trưởng có thêm phương pháp để quản lý năng suất, quản lý chất lượng và quản lý chi phí. Quan trọng là rèn được kỹ năng cốt lõi: giao tiếp, trao đổi thông tin, giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên..

Các bạn học viên làm việc nhóm trong lớp học
Các bạn học viên làm việc nhóm trong lớp học
Các bạn học viên làm việc nhóm trong lớp học
Các bạn học viên làm việc nhóm trong lớp học

Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể:

  • Hiểu, nhận thức được nhiệm vụ, vị trí, vai trò của Người tổ trưởng trong xưởng sản xuất.
  • Một số nhiệm vụ chính khi quản lý điều hành Doanh nghiệp: quản lý năng suất, quản lý chất lượng, quản lý lãng phí tại tổ sản xuất.
  • Một số phương pháp chính để quản lý năng suất, quản lý chất lượng và quản lý chi phí.
  • Kỹ năng cốt lõi của Người tổ trưởng sản xuất: giao tiếp, trao đổi thông tin, giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
Xem video thực tế để dễ hình dung trong thực tiễn
Xem video thực tế để dễ hình dung trong thực tiễn
Các bạn học viên làm bài tập thực hành bài học
Các bạn học viên làm bài tập thực hành bài học
Khóa học Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp tại PMS
Khóa học Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp tại PMS
Rèn luyện kỹ năng trình bày vấn đề trong lớp học
Rèn luyện kỹ năng trình bày vấn đề trong lớp học
Rèn luyện kỹ năng trình bày vấn đề trong lớp học
Rèn luyện kỹ năng trình bày vấn đề trong lớp học

 

Trao bằng cho các bạn học viên khi kết thúc khóa học
Trao bằng cho các bạn học viên khi kết thúc khóa học

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468