Giám đốc chất lượng

QRM

Những năm gần đây, với việc triển khai quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 và mới chuyển đổi thành ISO 9001:2008, có gần 7.000 doanh nghiệp, tổ chức đã được cấp chứng chỉ. Điều đó đồng nghĩa với việc có khoảng 10.000 người nắm giữ vị trí là Đại diện Lãnh đạo về chất lượng (QMR), hay Giám Đốc Chất Lượng. Cũng như Đại diện Lãnh đạo về Chất lượng, Giám đốc Chất lượng được coi là người chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng của tổ chức. Đây là một vị trí quản lý vô cùng quan trọng, quyết định quá trình thiết lập, vận hành, cải tiến và sự thành công của hệ thống quản lý chất lượng, đem hiệu quả cho danh nghiệp.

Đi đến sự thành công về chất lượng là một chặng đường dài, đỏi hỏi các nỗ lực bền bỉ về xây dựng về hệ thống, đào tạo, áp dụng các công cụ thích hợp. Doanh nghiệp cần không ngừng hoàn thiện bộ máy hoạt động chất lượng.

Vậy vai trò của QMR là gì và làm sao để QMR hoàn thành tốt nhất vai trò của mình trong sự phát triển của Doanh nghiệp, đáp ứng ngày càng cao đòi hỏi của thị trường?

Thấu hiểu được những trăn trở này Trường Tư vấn – Đào tạo PMS đã nghiên cứu và triển khai chương trình Đào tạo: “GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG – Quality Management Representative” với những chia sẻ thực tiễn hết sức sinh động, giàu tính ứng dụng của Giảng viên là các Chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Thông điệp & mục tiêu chương trình

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Giám đốc nhà máy, Giám đốc chất lượng.
 • Cán bộ QA, kỹ thuật chất lượng.
 • Quản đốc phân xưởng, Nhân viên triển khai kế hoạch xưởng sản xuất.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

21 buổi 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Thực hành 70%, lý thuyết 30%.
 • Trực quan tại lớp học thông qua hướng dẫn, phát biểu tại chỗ, thảo luận, trình bày.
 • Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Giảng viên và Chuyên gia trong lĩnh vực này.
 • Ví dụ minh họa bài tập giúp Học viên áp dụng.

GIẢNG VIÊN

Giảng viên Business Edge, Better Work, những người có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực quản trị sản xuất. Giảng Viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giúp người học giải quyết những khó khăn ngay tại lớp học.

Lợi ích tham gia khoa học

Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể:

 • Mô tả được nhiệm vụ chính của một QMR của nhà máy và công ty.
 • Thực hành việc tổ chức hệ thống chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO 9001, HACCP, GMP…
 • Ứng dụng được công cụ thống kê, phân tích rủi ro trong vấn đề quản lý chất lượng.
 • Thực hành lập kế hoạch quản lý dự án cải tiến chất lượng theo hướng phát triển bền vững.
 • Thiết lập các KPI’s trong quản lý chất lượng của xưởng sản xuất và nhà máy.

Nội dung chương trình

Để biết thêm chi tiết về nội dung chương trình, vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn đào tạo của Trường Tư Vấn – Đào Tạo PMS:

Tầng 9,Tòa Nhà Thủy Lợi,102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại: (028) 7300 6069/(028) 6269 2333. Fax: (028) 6264 7223.

Email: info@pms.edu.vn

Website: www.pms.edu.vn

Khai giảng và học phí

Giám đốc chất lượng
Thứ 7-CN
01/12/2018
11.800.000 VND
Đăng ký cho một học viên

Thông tin học viên

Thông tin hóa đơn ( nếu cần )

Sending

Nhận xét của học viên

Anh Dương Thân| TP Quản Lý Chất Lượng | Giám đốc chất lượng

“Tôi thấy khóa học có nhiều nội dung có thể ứng dụng vào thực tế Doanh nghiệp. Chất lượng phục vụ trong lớp học và

Anh Lê Viết Hoàng Thân | TP Quản Lý Chất Lượng | Giám đốc chất lượng

“Tôi rất hài lòng về kiến thức và Phương pháp truyền đạt từ Giảng viên. Đặc biệt là Phương pháp tìm nguyên nhân gốc rễ