Giám đốc chất lượng (QMR)

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

KHAI GIẢNG

THỜI GIAN

PHÍ THAM DỰ

01/12/2018

Thứ 7, Chủ Nhật

11.800.000 VND

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Giám đốc nhà máy, Giám đốc chất lượng.
 • Cán bộ QA, kỹ thuật chất lượng.
 • Quản đốc phân xưởng, Nhân viên triển khai kế hoạch xưởng sản xuất.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

21 buổi

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Thực hành 70%, lý thuyết 30%.
 • Trực quan tại lớp học thông qua hướng dẫn, phát biểu tại chỗ, thảo luận, trình bày.
 • Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Giảng viên và Chuyên gia trong lĩnh vực này.
 • Ví dụ minh họa bài tập giúp Học viên áp dụng.

GIẢNG VIÊN

Giảng viên Business Edge, Better Work, những người có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực quản trị sản xuất. Giảng Viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giúp người học giải quyết những khó khăn ngay tại lớp học.

Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể:

 • Mô tả được nhiệm vụ chính của một QMR của nhà máy và công ty.
 • Thực hành việc tổ chức hệ thống chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO 9001, HACCP, GMP…
 • Ứng dụng được công cụ thống kê, phân tích rủi ro trong vấn đề quản lý chất lượng.
 • Thực hành lập kế hoạch quản lý dự án cải tiến chất lượng theo hướng phát triển bền vững.
 • Thiết lập các KPI’s trong quản lý chất lượng của xưởng sản xuất và nhà máy.

Để biết thêm chi tiết về nội dung chương trình, vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn đào tạo của Trường Tư Vấn – Đào Tạo PMS:

Tầng 9,Tòa Nhà Thủy Lợi,102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại: (028) 7300 6069/(028) 6269 2333. Fax: (028) 6264 7223.

Email: info@pms.edu.vn

Website: www.pms.edu.vn

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

(*) là những mục bắt buộc điền thông tin

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi Học viên chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 10 ngày hoặc đăng ký theo nhóm 3 người trở lên.