Kiểm soát và giảm giá thành

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

KHAI GIẢNG

THỜI GIAN

PHÍ THAM DỰ

19/12/2018

Thứ 4 , Thứ 5

3.000.000 VND

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

  • Tổng Giám đốc và Ban Tổng giám đốc
  • Các Giám đốc chức năng, Trưởng/Phó các bộ phận trong doanh nghiệp. 
  • Những người mong muốn có năng lực về kiểm soát và giảm giá thành.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

4 buổi (2 ngày)

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

  • Thực hành 70%, lý thuyết 30%.
  • Trực quan tại lớp học thông qua hướng dẫn, phát biểu tại chỗ, thảo luận, trình bày.
  • Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Giảng viên và Chuyên gia trong lĩnh vực này.
  • Ví dụ minh họa bài tập giúp học viên áp dụng

GIẢNG VIÊN:

Giảng viên Business Edge, Better Work, những người có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực quản trị tài chính Doanh nghiệp. Giảng Viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giúp người học giải quyết những khó khăn ngay tại lớp học.

Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể:

  • Được trang bị các kiến thức, giải pháp và tầm nhìn một cách tổng quan, cụ thể thực tế về kiểm soát và giảm giá thành trong doanh nghiệp
  • Có khả năng vận dụng các kiến thức và kỹ năng liên quan về kiểm soát và giảm giá thành vào hoạt động thực tiễn
  • Có thể ra các quyết định hoặc tham gia vào việc kiểm soát và giảm giá thành dựa trên cơ sở khoa học và hiệu quả

Để biết thêm chi tiết về nội dung chương trình, vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn đào tạo của Trường Tư Vấn – Đào Tạo PMS:

Tầng 9,Tòa Nhà Thủy Lợi,102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại: (028) 7300 6069/(028) 6269 2333. Fax: (028) 6264 7223.

Email: info@pms.edu.vn

Website: www.pms.edu.vn

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

(*) là những mục bắt buộc điền thông tin

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi Học viên chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 10 ngày hoặc đăng ký theo nhóm 3 người trở lên.