Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai công việc hiệu quả

TCCVHQ

Hoạch định là thiết lập các mục đích và mục tiêu, tiên liệu những việc sẽ xảy ra và lập kế hoạch hành động để đạt được điều bạn mong đợi.

Kiểm soát là so sánh kết quả công việc thực tế với kế hoạch, tiến hành các điều chỉnh nhằm đạt kế hoạch đã đề ra.

Hoạch định và kiểm soát là hai chức năng chủ yếu của công tác quản lý cũng như mỗi cá nhân. Chúng ta phải quyết định xem mình muốn cái gì, phải lập kế hoạch như thế nào để đạt được điều mình muốn và kế đó là phải tổ chức, giám sát công việc để kế hoạch được thực hiện như mong đợi.

Vậy làm thế nào để bạn có được các kỹ năng đó và bạn sẽ vận dụng các kỹ năng đó vào thực tế công việc và cuộc sống của bạn như thế nào?

Hãy tham gia khóa học “Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả!” bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thú vị cho công tác quản lý cũng như công việc của bạn.

Thông điệp & mục tiêu chương trình

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Các cấp quản lý trong Công ty.
 • Đội ngũ nhân viên của các phòng ban.
 • Các cá nhân muốn rèn luyện kỹ năng này.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

4 buổi (2 ngày)

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

 • Thực hành 70%, lý thuyết 30%.
 • Trực quan tại lớp học thông qua hướng dẫn, phát biểu tại chỗ, thảo luận, trình bày.
 • Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Giảng viên và Chuyên gia trong lĩnh vực này.
 • Ví dụ minh họa bài tập giúp học viên áp dụng

Lợi ích tham gia khoa học

Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể:

 • Mô tả được qui trình hoạch định và kiểm soát công việc.
 • Tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả khi phải làm nhiều việc cùng một lúc.
 • Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm soát một công việc có nhiều người tham gia.
 • Áp dụng các nguyên tắc hoạch định và kiểm soát khi quản lý công việc với nguồn lực bị chia sẻ.

Nội dung chương trình

Để biết thêm chi tiết về nội dung chương trình, vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn đào tạo của Trường Tư Vấn – Đào Tạo PMS:

Tầng 9,Tòa Nhà Thủy Lợi,102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại: (028) 7300 6069/(028) 6269 2333. Fax: (028) 6264 7223.

Email: info@pms.edu.vn

Website: www.pms.edu.vn

Khai giảng và học phí

Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai công việc hiệu quả
Tối 7-CN
11/08/2018
2.200.000 VND
Đăng ký cho một học viên

Thông tin học viên

Thông tin hóa đơn ( nếu cần )

Sending

Nhận xét của học viên