Quản lý dự án cải tiến trong sản xuất

QLDASX

“Cải tiến – thay đổi để tốt hơn” mà người Nhật gọi là “KAIZEN” đã được du nhập vào Việt Nam từ những năm đầu thập niên 1990. Khi ấy, ở góc độ Quốc gia, Việt Nam cũng bắt đầu tiến hành Đại hội lần thứ VI – Đại hội mở đầu công cuộc đổi mới đất nước.

Tuy nhiên, sau nhiều năm làm việc tại Việt Nam, hầu hết Chuyên gia Nhật đều nhận xét rằng người Việt Nam chúng ta gặp khó khăn, lúng túng khi đối diện trực tiếp với những dự án cụ thể: từ phương pháp tiếp cận vấn đề, đặt vấn đề, phát biểu vấn đề, phân tích nguyên nhân đến việc triển khai kế hoạch. Ngoài ra, kỹ năng của người phụ trách và đưa ra ý tưởng cải tiến cũng còn yếu, chưa có phương pháp định hướng mọi người để từ đó cùng chia sẻ ý tưởng và tham gia góp ý, làm việc đội nhóm, phát huy tính tập thể của dự án cải tiến để dự án có thể triển khai một cách hiệu quả.

Vấn đề này thể hiện khá đậm nét qua việc trên 90% doanh nghiệp Việt Nam khi triển khai các dự án cải tiến như: dự án 5S, Kaizen hoặc các dự án lơn hơn như TPM, Lean… đều gặp rất nhiều trở ngại: kéo dài hơn dự kiến, rủi ro phát sinh quá lớn, tinh thần người tham gia suy giảm. Từ đó, dẫn đến tỉ lệ thất bại là điều mọi người dự đoán trước, mất tự tin trong kế hoạch cải tiến của mình nhưng phần lớn lại lúng túng chưa biết bắt đầu khắc phục từ đâu? Có phương pháp công cụ nào để giảm rủi ro và tăng tính khả thi, tạo niềm tin với mọi người tham gia dự án không?

Hiểu được điều này, Trường Tư Vấn – Đào Tạo PMS đã thiết kế và triển khai chương trình đào tạo “QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI TIẾN TRONG SẢN XUẤT– Improve Project Management in Production” nhằm hỗ trợ một số phương pháp, công cụ, kỹ năng cơ bản trong việc lập, triển khai và giám sát dự án cải tiến sản xuất cho Doanh nghiệp.

Thông điệp & mục tiêu chương trình

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Cán bộ các bộ phận: QLSX, Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế hoạch, QA, Xưởng sản xuất (dập, lắp ráp, sơn)…

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

6 buổi (3 ngày)

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  • Thực hành 70%, lý thuyết 30%.
  • Trực quan tại lớp học thông qua hướng dẫn, phát biểu tại chỗ, thảo luận, trình bày.
  • Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Giảng viên và Chuyên gia trong lĩnh vực này.
  • Ví dụ minh họa bài tập giúp học viên áp dụng.

GIẢNG VIÊN

Giảng viên Business Edge, Better Work, những người có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực quản trị sản xuất. Giảng Viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giúp người học giải quyết những khó khăn ngay tại lớp học.

Lợi ích tham gia khoa học

Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể:

  • Mô tả đươc qui trình lập kế hoạch dự án.
  • Thực hành các bước thiết lập kế hoạch dự án cải tiến.
  • Ứng dụng công cụ sơ đồ PERT và biểu đồ Gantt lập kế hoạch dự án.
  • Trình bày được kỹ năng giám sát kế hoạch của dự án.

Nội dung chương trình

Để biết thêm chi tiết về nội dung chương trình, vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn đào tạo của Trường Tư Vấn – Đào Tạo PMS:

Tòa nhà PMS, 70 Hòa Hưng, P13, Q.10, TPHCM.

Điện thoại: (08) 7300 6069/(08) 6269 2333. Fax: (08) 6264 7223.

Email: info@pms.edu.vn; tuvan@pms.edu.vn

Website: www.pms.edu.vn

Khai giảng và học phí

Quản lý dự án cải tiến trong sản xuất
Tối 6-2-4
09/04/2018
3.200.000 VND
Đăng ký cho một học viên

Thông tin học viên

Thông tin hóa đơn ( nếu cần )

Sending

Nhận xét của học viên