Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

KHAI GIẢNG

THỜI GIAN

PHÍ THAM DỰ

16/11/2018

Thứ 6 , Thứ 7, Chủ Nhật

3.500.000 VND

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Các Giám đốc, Trưởng phòng kỹ thuật chuyên môn, các  Nhà quản lý trực tiếp, các Trưởng phòng ban, những người quản lý chi phí của công ty.
  • Quản đốc xưởng sản xuất, các cán bộ quản lý chi phí của công ty.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

6 buổi (3 ngày)

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  • Thực hành 70%, lý thuyết 30%.
  • Trực quan tại lớp học thông qua hướng dẫn, phát biểu tại chỗ, thảo luận, trình bày.
  • Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Giảng viên và Chuyên gia trong lĩnh vực này.
  • Ví dụ minh họa bài tập giúp học viên áp dụng

GIẢNG VIÊN

Giảng viên Business Edge, Better Work, những người có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực quản trị sản xuất. Giảng Viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giúp người học giải quyết những khó khăn ngay tại lớp học.

Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể:

  • Nhận diện được các lãng phí tại xưởng sản xuất của mình đang làm việc.
  • Ứng dụng đề xuất cho ban giám đốc giải pháp giảm chi phí tại xưởng sản xuất qua công cụ giảm chi phí đã học: GHK và phân tích dòng sản phẩm sản xuất (Product Flow).
  • Lập kế hoạch và triển khai giám sát việc giảm chi phí xưởng sản xuất mình đang phụ trách.

Để biết thêm chi tiết về nội dung chương trình, vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn đào tạo của Trường Tư Vấn – Đào Tạo PMS:

Tầng 9,Tòa Nhà Thủy Lợi,102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại: (028) 7300 6069/(028) 6269 2333. Fax: (028) 6264 7223.

Email: info@pms.edu.vn

Website: www.pms.edu.vn

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

(*) là những mục bắt buộc điền thông tin

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi Học viên chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 10 ngày hoặc đăng ký theo nhóm 3 người trở lên.