Tuyển dụng nhân sự hiệu quả

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

KHAI GIẢNG

THỜI GIAN

PHÍ THAM DỰ

02/11/2018

Thứ 6, Thứ 7

2.500.000 VND

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

1.Trưởng phòng nhân sự, cán bộ nhân sự, các cấp quản lý.
2.Những người có trách nhiệm trong việc tuyển dụng và ra quyết định tuyển dụng nhân sự cho Doanh nghiệp.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 buổi (2 ngày)

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  • Thực hành 70%, lý thuyết 30%.
  • Trực quan tại lớp học thông qua hướng dẫn, phát biểu tại chỗ, thảo luận, trình bày.
  • Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Giảng viên và Chuyên gia trong l