Xây dựng hệ thống bảo trì bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

KHAI GIẢNG

THỜI GIAN

PHÍ THAM DỰ

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Trưởng phòng quản lý thiết bị, các Cán bộ phụ trách thiết bị, kỹ thuật máy móc xưởng.
  • Quản đốc, Tổ trưởng xưởng sản xuất.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

6 buổi (3 ngày)

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  • Thực hành 70%, lý thuyết 30%
  • Trực quan tại lớp học thông qua hướng dẫn, phát biểu tại chỗ, thảo luận, trình bày.
  • Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Giảng viên và Chuyên gia trong lĩnh vực này.
  • Ví dụ minh họa bài tập giúp học viên áp dụng.

GIẢNG VIÊN

Giảng viên Business Edge, Better Work, những người có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực quản trị sản xuất. Giảng Viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giúp người học giải quyết những khó khăn ngay tại lớp học.

Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể:

  • Nhận biết được các lãng phí trong quá trình sản xuất theo mô hình TPM.
  • Hiểu rõ bản chất của chỉ số OEE trong sản xuất.
  • Mô tả được các hình thức bảo dưỡng và sửa chữa dự phòng thiết bị trong mô hình TPM.
  • Mô tả được cơ sở xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, quy trình thực hiện và quản lý thiết bị.

Để biết thêm chi tiết về nội dung chương trình, vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn đào tạo của Trường Tư Vấn – Đào Tạo PMS:

Tầng 9,Tòa Nhà Thủy Lợi,102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại: (028) 7300 6069/(028) 6269 2333. Fax: (028) 6264 7223.

Email: info@pms.edu.vn

Website: www.pms.edu.vn

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

(*) là những mục bắt buộc điền thông tin

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi Học viên chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 10 ngày hoặc đăng ký theo nhóm 3 người trở lên.