Khung năng lực cần có của vị trí cán bộ quản lý cấp trung

Tổng hợp các tổng quan về xây dựng khung năng lực quản lý cấp trung và các khung năng lực mẫu cho doanh nghiệp trong việc đánh giá năng lực nhân viên…

Khung năng lực cần có của vị trí cán bộ quản lý cấp trung

Để thực hiện các chức năng cơ bản của nhà quản lý: Hoạch định, tổ chức, chỉ huy và kiểm soát thì nhà quản lý cấp trung phải có những kỹ năng quản lý cơ bản. Có thể phân biệt kỹ năng quản lý cơ bản thành 03 loại

1. Khung năng lực quản lý cấp trung Loại 1: Kỹ năng tư duy

Đề cập đến năng lực tư duy, tư duy giúp lãnh đạo có khả năng nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của đơn vị mình một cách tổng hợp với các mối hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Kỹ năng tư duy cho phép nhà quản lý cấp trung có thể xác định hướng đi, mục tiêu phát triển của đơn vị cũng như mục tiêu tổng thể của công ty thành mục tiêu của của đơn vị mình.

 Khung năng quản lý cấp trung loại 1: Kỹ năng tư duy
Khung năng quản lý cấp trung loại 1: Kỹ năng tư duy

2. Khung năng lực quản lý cấp trung Loại 2: Kỹ năng tác động và làm việc với con người

Kỹ năng tác động và làm việc với con người thực sự cần thiết cho cán bộ quản lý vì nhà lãnh đạo không thể thành công dựa vào nỗ lực của chính mình mà bằng sự nỗ lực của những người khác.

Khung năng lực quản lý cấp trung loại 2: Kỹ năng làm việc với con người
Khung năng lực quản lý cấp trung loại 2: Kỹ năng làm việc với con người

3. Khung năng lực quản lý cấp trung Loại 3: Kỹ năng chuyên môn, kỹ thuật

Là khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật, chuyên môn của một nhà quản lý. Khả năng hiểu biết của một nhà quản lý về các vấn đề liên quan đến chuyên môn thuộc một lĩnh vực mà họ đang phụ trách đó chính là kỹ năng chuyên môn, kỹ thuật.

>>>Xem thêm: Khóa đào tạo quản lý cấp trung tại PMS

Trên cơ sở nghiên cứu từ 2012-2015 từ 136 nghiệp nghiên cứu đưa ra khung năng lực tổng thể của cán bộ quản lý cấp trung dưới bảng sau

STT

Năng lực

Mô tả
Về kiến thức

1

Quản lý doanh nghiệp – Kiến thức quản lý doanh nghiệp

– Văn hóa doanh nghiệp

– Hiểu biết Pháp luật

– Nắm được xu thế phát triển của doanh nghiệp

– Coi trọng và biết cách thõa mãn nhu cầu khách hàng.

2

Chuyên môn Theo yêu cầu của từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể
Về kỹ năng

3

Quản lý thời gian và công việc Quản lý thời gian tốt

Quả lý công việc theo thứ tự ưu tiên

Có phương pháp tư duy hệ thống

Hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng tốt

Ủy quyền, giao việc.

4

Kỹ năng truyền thông Khả năng nói rõ ràng, logic

Khả năng gây ảnh hưởng và lắng nghe

Khả năng thuyết phục

5

Kỹ năng nhân sự Động viên, khuyến khích nhân viên

Phát triển sự nghiệp của nhân viên

Xây dựng mối quan hệ tốt với người khác

Làm việc được với nhiều người có cá tính khác nhau

6

Kỹ năng giải quyết vấn đề Xác định rõ vấn đề, chính xác

Phân tích vấn đề, tìm ra nguyên nhân giải pháp

7

Quản lý dự án Lập kế hoạch

Tổ chức thực hiện

Kiểm soát quá trình thực hiện

8

Làm việc nhóm Phát huy tối đa năng lực của thành viên

Định hướng cho nhóm hoàn thành mục tiêu

Đảm bảo tiến độ thực hiện mục tiêu

9

Quản lý dự thay đổi Làm được nhiều việc khác nhau trong môi trường thay đổi liên tục

Thích ứng với sự thay đổi

Thái độ

10

Coi khách hàng là trung tâm Hiểu biết về khách hàng

Tôn trọng khách hàng

Ý thức thõa mãn nhu cầu của khách hàng

11

Yêu thích  và tự hào về công việc. Yêu thích công việc

Công việc đúng sở thích, sở trường

Tự hào là cán bộ quản lý doanh nghiệp

Sẵn sàng đối diện với thách thức công việc.

12

Hoàn thiện và phát triển bản thân Sáng tạo

Tự học

Rút ra kinh nghiệm từ sai lầm của bản thân và người khác

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468