KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ MANG LẠI HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

Trong công tác tuyển dụng, "đúng người, đúng việc" là một nguyên tắc quan trọng hàng đầu bởi điều này ảnh hưởng rất lớn đến thành tích làm việc của nhân viên, để thực hiện nguyên tắc này, doanh nghiệp phải có một chiến lược nhân sự toàn diện, trong đó có một chương trình tuyển dụng lao động tốt.

kỹ năng tuyển dụng

1. Xây dựng các bản mô tả công việc rõ ràng

Các bản mô tả công việc phải có những nhiệm vụ đặt ra cho từng vị trí, kỹ năng chuyên môn mà ứng viên phải có, cá tính, phẩm chất quan trọng ứng viên cần có để hoàn thành nhiệm vụ và những kinh nghiệm riêng có của một ứng viên so với các ứng viên khác.

2. Phác thảo quảng cáo tuyển dụng

Mô tả vị trí cần tuyển dụng và các yêu cầu đặt ra cho ứng viên. Việc mô tả công việc và yêu cầu đặt ra cho ứng viên trên quảng cáo tuyển dụng sẽ giúp giảm bớt số hồ sơ xin việc không đặt yêu cầu gửi đến doanh nghiệp

3. Quảng cáo tuyển dụng

Đăng quảng cáo tuyển dụng trên các phương tiện có khả năng tiếp cận với các ứng viên tiềm năng nhiều nhất. Theo khuynh hướng hiện nay, Internet đang trở thành công cụ mạnh nhất cho các quảng cáo tuyển dụng.

4. Xem xét các lý lịch (resume, C.V) của ứng viên

Trong quá trình xem xét các hồ sơ này, hãy xác định đâu là những điểm doanh nghiệp cần tìm xét về kinh nghiệm, trình độ học vấn, kỹ năng làm việc

5. Sơ vấn các ứng viên qua điện thoại

Sau khi đã rút ngắn danh sách những ứng viên tiềm năng thông qua việc xem xét hồ sơ việc làm tiếp theo là bạn nên gọi điện thoại để sơ vấn các ứng viên này nhằm rút ngắn hơn nữa số ứng viên đã đạt yêu cầu qua việc xem xét hồ sơ

6. Đánh giá kỹ năng và phẩm chất của ứng viên 

Đánh giá kỹ năng và phẩm chất của các ứng viên tiềm năng bằng các công cụ đánh giá đã được công nhận. Ở các bước trên, doanh nghiệp chưa thể hiểu nhiều về ứng viên. Vì vậy, cần phải có một công cụ đánh giá đáng tin cậy nhằm phân tích những điểm mạnh thuộc về tư duy và cách ứng xử của ứng viên.

7. Lên cuộc hẹn phỏng vấn và thực hiện phỏng vấn

Trong bước này, doanh nghiệp cẩn phải chuẩn bị một bảng câu hỏi thường la từ 12 dến 13 câu hỏi làm cơ sở để đánh giá ứng viên

8. Lựa chọn ứng viên

Nhà tuyển dụng  cần kiểm tra việc học trước đây của ứng viên nhằm phát hiện ra vấn đề mà ứng viên chưa bộc lộ ra

9. Gửi thư chào việc (offer) cho ứng viên

Những thông tin thu thập được trong quá trình phỏng vấn sẽ giúp doanh nghiệp có những cơ sở để xác định mức lương bổng cũng như các chương trình đào tạo cần thiết cho ứng viên được tuyển dụng.

Các Tin tức Khác

Tuyển dụng: Làm sao để vừa nhanh, vừa "chất"

Tại chương trình Cà phê nhân sự lần thứ 17 do Mạng việc làm JobStreet.com Việt Nam tổ chức hồi cuối tháng 6, ông Eric

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

Trong mỗi doanh nghiệp, tổ chức là một tập hợp gồm nhiều những cá nhân, tính cách, thói quen, năng lực làm việc đa dạng

HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG POISITONQ VÀ SỰ KHÁC BIỆT

Trên thị trường hiện có 3 trường phái lớn về tiền lương, họ đánh giá vị trí công việc dựa trên có thể 3 hay

XÂY DỰNG TIỀN LƯƠNG, CÁC QUY ĐỊNH CẦN PHẢI BIẾT

XÂy dựng hệ thống thang bảng lương cho người lao động là một trong những nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động.

1 2 3 12