Chuyên ngành sản xuất

lean

NHỮNG LỢI ÍCH LEAN MANUFACTURING MANG LẠI

Một cách hiểu khác về Lean Manufacturing đó là việc nhắm đến mục tiêu: với cùng một mức sản lượng đầu ra nhưng có lượng đầu vào thấp hơn – ít thời gian hơn, ít mặt bằng hơn, ít nhân công hơn, ít máy móc hơn, ít tiêu hao vật liệu hơn và ít chi phí hơn. … Continue reading "NHỮNG LỢI ÍCH LEAN MANUFACTURING MANG LẠI">
giám đốc chất lượng

HÌNH ẢNH GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHỆP

Doanh nghiệp đang phải hội nhập cạnh tranh ngày càng song phẳng với các doanh nghiệp nước ngoài. Yếu tố cốt lõi cạnh tranh đó là : chất lượng sản phẩm, tốc độ giao hàng, năng suất cao. Trong 3 yếu tố trên, chất lượng, năng suất là yếu tố quyết định sự phát triển … Continue reading "HÌNH ẢNH GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHỆP">
giám đốc chất lượng

VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

Vai trò của QMR phụ thuộc vào sự am hiểu hệ thống và năng lực của thành viên ban lãnh đạo được bổ nhiệm làm QMR. Sự mới mẻ của các bộ Tiêu chuẩn chất lượng mới hiện nay như ISO 9000, cộng với việc thiếu am hiểu về tổ chức hoạt động chất lượng … Continue reading "VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG">
giám đốc chất lượng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

Tổng Giám đốc phân công/ bổ nhiệm một thành viên trong Ban Lãnh đạo làm Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR – Quality Management Representative). Ngoài các trách nhiệm khác, đối với Hệ thống quản lý chất lượng, QMR/ Giám đốc Chất lượng có các trách nhiệm và quyền hạn sau: Trách nhiệm: – … Continue reading "MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG">
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THIẾT LẬP SẢN XUẤT TINH GỌN TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO NGUYÊN TẮC SMARTER

Trong Quản lý chất lượng, Mỗi Mục tiêu chất lượng (MTCL) cần được thiết lập trên nguyên tắc S.M.A.R.T.E.R. (Specfic, Measurable, Agreed, Realistic, Timed, Engaged & Relevant). Thiết lập và kiểm tra các MTCL theo nguyên tắc SMARTER sẽ giúp hoàn thiện các MTCL và loại bỏ những MTCL không thích hợp, đồng thời tạo … Continue reading "THIẾT LẬP SẢN XUẤT TINH GỌN TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO NGUYÊN TẮC SMARTER">
quản lý chất lượng

NHÓM CHẤT LƯỢNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ ?

ĐỊNH NGHĨA VỀ NHÓM CHẤT LƯỢNG : + Đó là một nhóm nhỏ những người làm cùng công việc, gặp gỡ để cùng nhận dạng, phân tích và giải quyết các vấn đề về chất lượng sản phẩm. Các cuộc gặp gỡ thường keó dài từ 30 phút đến 1 giờ mỗi tuần ở một … Continue reading "NHÓM CHẤT LƯỢNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ ?">