TRIẾT LÝ KAIZEN – CẢI TIẾN KHÔNG NGỪNG

Trong quá trình sản xuất, có rất nhiều nguyên nhân gây ra sự lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp. Việc giảm thiểu, hạn chế sự lãng phí này sẽ giúp nâng cao lợi nhuận. Làm thế nào để có giảm thiểu những chi phí đó? Triết lý KAIZEN là chìa khóa để ta giải đáp vấn đề này.

1. Triết lí Kaizen là gì?

triết lý Kaizen
triết lý Kaizen

Theo tiếng Nhật, Kaizen có nghĩa là liên tục (Kai) cải tiến (zen) là một triết lý kinh doanh nổi tiếng của người Nhật đã áp dụng thành công cho nhiều doanh nghiệp ở mọi nơi. Xuất phát từ suy nghĩ rằng "trục trặc" có thể nảy sinh liên tục ở bất kỳ thời điểm nào, bộ phận nào của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, người Nhật đề ra triết lý quản lý Kaizen với nội dung 5S (năm nguyên tắc bắt đầu bằng chữ S trong tiếng Nhật) để khắc phục các "trục trặc" này.

Nói một cách đơn giản, Kaizen nghĩa là "một sự cải thiện liên tục và không ngừng nghỉ".

2. Lợi ích của Kaizen

 • Giảm lãng phí trong các lĩnh vực như hàng tồn kho, thời gian chờ đợi, vận chuyển, thao tác nhân viên, kỹ năng nhân viên, sản xuất thừa, chất lượng không đạt... Từ đó sẽ tiết kiệm được một lượng lớn chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
 • Tạo động lực thúc đẩy các cá nhân có các ý tưởng cải tiến giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển.
 • Tạo tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết. Nhờ đó góp phần cải thiện môi trường làm việc.
 • Tạo ý thức hướng tới sự giảm thiểu lãng phí cho mỗi cá nhân.
 • Xây dựng văn hóa công ty phát triển tốt.

3. 10 nguyên tắc của Kaizen

triết lý Kaizen

Triết lý Kaizen có 10 nguyên tắc cốt lõi, đó là:

 • Định hướng khách hàng.
 • Liên tục cải tiến.
 • Xây dựng “văn hoá không đổ lỗi”.
 • Thúc đẩy môi trường văn hoá mở.
 • Quản lý theo chức năng chéo.
 • Phương pháp làm việc theo nhóm.
 • Rèn luyện ý thức kỷ luật tự giác.
 • Nuôi dưỡng “quan hệ hữu hảo”.
 • Thông tin đến mọi nhân viên.
 • Thúc đẩy năng suất và hiệu quả.

4. Yêu cầu và cách áp dụng của Kaizen.

Triết lý Kaizen cũng dược triển khai trên cơ sở vòng lặp xoáy ốc PDCA (P – Kế hoạch) – D (Thực hiện) – C (Kiểm tra) – A (Hành động, Cải tiến).

triết lý Kaizen
Chu trình PDCA trong triết lý Kaizen

Triết lý Kaizen được triển khai qua các bước:

Bước 1: Lựa chọn chủ đề, tìm hiểu hiện trạng và xác định mục tiêu (P).

Bước 2: Phân tích dữ kiện để xác định nguyên nhân (P).

Bước 3: Xác định biện pháp thực hiện (P).

Bước 4: Thực hiện biện pháp (D).

Bước 5: Xác nhận kết quả thực hiện (C).

Bước 6: Xây dựng hoặc sứa đổi các tiêu chuẩn để phòng ngừa tái diễn (A).

Bước 7: Xem xét, đánh giá các quá trình trên và xác định dự án tiếp theo (A).

Kaizen không đòi hỏi vốn đầu tư lớn nhưng lại yêu cầu sự cam kết và nỗ lực từ mọi cấp của doanh nghiệp và đặc biệt là từ cấp lãnh đạo.

Muốn áp dụng triết lý Kaizen thành công ta phải:

 • Có sự cam kết từ lãnh đạo
 • Vai trò của các bộ quản lí các phòng ban, nhóm,.. là rất quan trọng.
 • Trên hết là sự nỗ lực tham gia của tất cả mọi người trong tập thể.
 • Việc triển khải cải tiến phải được thực hiện hằng ngày, liên tục, không được đứt quãng.

Trên đây là một số kiến thức chia sẻ về triết lý Kaizen, để hiểu rõ hơn các bạn hãy tìm hiểu thêm trong các bài viết sau này nhé.

[/vc_column][/vc_row]

Các Tin tức Khác

Phong cách làm việc của người Nhật

Nhật Bản là một quốc gia mà hằng năm phải hứng chịu đến hơn 1000 trận động đất, tài nguyên thiên nhiên khan hiếm, nhìn

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG 5S - KAIZEN

5S-kaizen là phương pháp quản lý (sản xuất) của Nhật Bản. Nguyên tắc 5S là một công cụ quan trọng, không thể thiếu trong bất

MÔ HÌNH 5S VÀ NHỮNG LỢI ÍCH CỦA NÓ

Mô hình 5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất phát từ quan điểm nếu làm

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPIs THEO ĐỊNH DẠNG BSC – CÔNG THỨC ĐỘC QUYỀN

KPIs là một trong những chỉ số quan trọng nhất đối với hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Chỉ số này không chỉ phản ánh

1 2 3 4 61