Kinh Nghiệm Làm Quản Đốc Sản xuất

Để có thể đảm trách được vai trò quan trọng của vị trí quản đốc sản xuất cần có những kinh nghiệm như thế nào? Học viện Tư vấn Đào tạo PMS giới thiệu đến những Anh/chị đang quan tâm và muốn phát triển nghề nghiệp lên một tầm cao mới một số thông tin về kinh nghiệm làm việc của vị trí quản đốc phân xưởng

Với sự biến động không ngừng của thị trường hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất luôn phải gồng mình thích nghi từ khâu sản xuất, nguồn hàng, giá thành phẩm, đầu ra cho đến đội ngũ nguồn nhân lực lao động tại nhà máy. Tất cả luôn đặt trong tình trạng cấp thiết và khẩn trương. Và để đảm bảo hoạt động sản xuất được diễn ra liên tục thì luôn cần đến vai trò của những quản lý và giám sát trực tiệp các hoạt động tại xưởng, đó chính là quản đốc sản xuất tại nhà máy sản xuất. 

Nhiệm vụ của quản đốc sản xuất:

 • Quản lý, điều phối, sử dụng lao động, nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.
 • Báo cáo tình hình sản xuất trong ca định kỳ ngày, tuần, tháng, quý, năm.
 • Thực hiện đúng quy trình công nghệ sản xuất, nội quy ATLĐ, kỷ luật lao động, VSTP, PCCC.
 • Quản đốc sản xuất là người đào tạo tay nghề công nhân mới.
 • Thiết lập và kiểm soát quy trình Sx tại xưởng
 • Giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm tra CN chấp hành tốt nội quy Công ty.
 • Kiểm soát quy trình vận hành thiết bị sản xuất .
 • Đánh gía đề bạt , xử lý kỷ luật đối với tổ trưởng và công nhân..
 • Phân công và thiết lập bảng mô tả công việc cho TT và công nhân
 • Phối hợp với phòng QLCL đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa đối với sản phẩm không phù hợp của xưởng.
 • Tham gia trực sản xuất theo lịch phân công.
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá tay nghề công nhân.
 • Tổ chức sinh hoạt, giáo dục, tuyên truyền và xây dựng tinh thần đoàn kết CN trong ca và xưởng
 • Thực hiện một số nhiệm vụ do Trưởng phòng ĐHSX hoặc ban GĐ phân công
 • Dự báo tình hình thiết bị, nhân sự.

>>>Xem thêm: Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp là gì?

Kinh nghiệm làm quản đốc sản xuất
Kinh nghiệm làm quản đốc phân xưởng

>>>Xem thêm: Bảng mô tả công việc của quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

Quản đốc chuyên nghiệp cần những kỹ năng gì?

Một người Quản Đốc giỏi đòi hỏi cần nắm chắc những kỹ năng quản lý con người, máy móc, môi trường, chất lượng sản phẩm, khả năng quản lý, xử lý đơn hàng, giải quyết vấn đề… Đặc biệt cần cập nhật thường xuyên những kiến thức quản lý mới nhất để đáp ứng nhu cầu chung của hội nhập.

Công việc của một quản đốc sản xuất chuyên nghiệp
Công việc của một quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

>>>Xem thêm: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của quản đốc phân xưởng

Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tùy thuộc phần lớn vào hiệu quả trong sản xuất, trong đó người Quản Đốc phân xưởng đóng một vai trò rất quan trọng. Họ chính là cầu nối của Lãnh đạo doanh nghiệp với bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm trong việc thực hiện kế hoạch các vấn đề chất lượng, năng suất, chi phí, kể cả nhân sự trong sản xuất. Sự thành công của doanh nghiệp tùy thuộc phần lớn vào kỹ năng chuyên môn và quản lý của Quản Đốc quản lý phân xưởng

>>> Xem thêm: Khóa học Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

Trả lời

0965 845 468

Dịch vụ thiết kế website Chuyên nghiệp Chuẩn SEO

kệ sắt v lỗ