Làm sao để doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị nhân sự toàn diện?

Nguồn nhân lực luôn là yếu tố cốt lõi, quan trọng nhất của doanh nghiệp. Vì vậy việc Quản trị nguồn nhân lực hiệu quả sẽ mang lại hiệu quả to lớn cho sự phát triển bền vững, góp phần nâng tầm doanh nghiệp cũng như sự cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp hiện nay chưa có hệ thống quản trị nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, dẫn đến sự cảm tính trong vấn đề quản trị nguồn nhân lực, gây cản trở rất lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Vậy một hệ thống quản trị nhân sự toàn diện cho doanh nghiệp là gồm những phần nào? Làm sao để có thể xây dựng được hệ thống này?

Làm sao để xây dựng hệ thống quản trị nhân sự toàn diện

Hãy cùng PMS tìm hiểu nhé.

Tổng quan về hệ thống quản trị nhân sự toàn diện cho doanh nghiệp

Hệ thống nhân sự toàn diện cho doanh nghiệp sẽ gồm nhiều hệ thống nhân sự khác nhau, kết nối, bổ trợ cho nhau. Từ đó, góp phần giúp nền tảng quản trị của doanh nghiệp trở nên vững chắc, tạo tiền đề cho sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng ta hãy cùng nhìn sơ đồ sau:

Sơ đồ các bước xây dựng hệ thống quản trị nhân sự toàn diện
Sơ đồ các bước xây dựng hệ thống quản trị nhân sự toàn diện

Qua sơ đồ trên chúng ta có thể nhận thấy rằng, để xây dựng được một hệ thống quản trị nhân sự toàn diện, thông thường chúng ta sẽ xây dựng theo từng bước, trong đó bước 1 (chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc là nền tảng rất quan trọng để xây dựng các bước bước tiếp theo).

Chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn, dễ hiểu về thứ tự ưu tiên các bước dưới đây:

1. Hoạch định Chức năng nhiệm vụ – Mô tả công việc

Việc chuẩn hóa Chức năng nhiệm vụ là hết sức quan trọng. Đây là công đoạn xây dựng/điều chỉnh Chức năng nhiệm vụ của Phòng/Bộ phận/Xưởng, công tác này cần được thực hiện mỗi năm 1 lần hoặc khi có sự sát nhập, tách phòng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng cho các hệ thống Xây dựng Thang lương theo Giá trị công việc (P1), Đánh giá Năng lực (P2), Đánh giá thành tích (P3) trong mô hình Lương 3Ps mà rất nhiều doanh nghiệp chúng ta quan tâm, mong muốn xây dựng.

Vai trò của chức năng nhiệm vụ trong tổng thể hệ thống quản trị nhân sự
Vai trò của chức năng nhiệm vụ trong tổng thể hệ thống quản trị nhân sự

Thực tế cho thấy, các “P” được xây dựng từ Chức năng nhiệm vụ mới thể hiện được đúng bản chất Hệ thống lương, thưởng là của doanh nghiệp, nằm trong chiến lược của doanh nghiệp bao gồm các vấn đề như doanh thu, chi phí, năng suất. Do đó, phần này là phần phải được thực hiện trước. Phần này được xây dựng sẽ giúp cho doanh nghiệp:

 • Làm mới theo hướng tích cực Chức năng nhiệm vụ của các phòng, làm cho hệ thống này trở nên gọn nhẹ, đúng bản chất.
 • Góp phần nâng cao năng suất lao động: Với phương pháp phân tích Chức năng nhiệm vụ của PMS sẽ giúp doanh nghiệp hoạch định lại toàn bộ Quy trinh. Việc cắt giảm các bước trong quy trình thậm chí cắt hẳn những quy trình không cần thiết giúp doanh nghiệp giảm thời gian hao phí, từ đó tăng năng suất lao động. Điều này chưa một đơn vị tư vấn nào làm được.

-> Xem ngay chương trình: Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3Ps

2. Định biên nhân sự

Là việc xác định số lượng nhân sự theo từng chức danh, số lượng chức danh của phòng/bộ phận/xưởng. Công tác định biên cần được thực hiện mỗi năm một lần hoặc khi có sự sát nhập, tách Phòng trong quá trình hoạt động.

Định biên nhân sự sẽ làm tăng năng suất lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Hệ thống này nên xây dựng/điều chỉnh để đảm bảo Năng suất lao động và các chỉ số tài chính của doanh nghiệp (trong trường hợp “chỉ số sức khỏe doanh nghiệp” chưa được ổn).

3. Xây dựng/điều chỉnh hệ thống và chính sách đánh giá Thành tích (KPIs) – P1

Hệ thống này, PMS đang dựa trên phương pháp “Định dạng của BSC”, đây là Phương pháp được đánh giá là khoa học, phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tại Việt nam mà không làm mất đi “bản chất” của hệ thống gốc.

Để đảm bảo tính kết nối từ trên xuống và từ dưới lên. Các chương trình, mục tiêu đánh giá sẽ được xuất phát từ 02 luồng đó là: Chiến lược của doanh nghiệp và Chức năng nhiệm vụ đã chuẩn hóa ở trên.

Mô hình tổng thể xây dựng hệ thống đánh giá thành tích KPIs
Mô hình tổng thể xây dựng hệ thống đánh giá thành tích KPIs

Đây là cơ sở để xây dựng Cơ chế thu nhập cho nhân viên. Hệ thống đánh giá Thành tích cần được xây dựng/điều chỉnh lại, nếu:

 • Hệ thống hiện tại chưa lượng hóa, hoặc vẫn có tính trạng Nhân viên tự đánh giá, “sếp” đánh giá lại;
 • Kết quả của nhân viên không được kết nối dẫn đến việc Nhân viên luôn hoàn thành nhiệm vụ, đạt loại tốt nhưng Mục tiêu của doanh nghiệp không hoàn thành.

Hệ thống này nên xây dựng/điều chỉnh để đảm bảo các vấn đề về quản trị doanh thu, tăng năng suất, giảm chi phí… Chúng ta sẽ thực hiện được nếu được thực hiện đồng bộ với Định biên và thật quyết tâm, bám sát các Mục tiêu đã đề ra.

Với hệ thống mà PMS tư vấn, phương pháp của chúng tôi rất khác biệt, sẽ giúp lượng hóa, kết nối, xử lý được toàn bộ “điểm mù” mà tất cả hệ thống trên thị trường (Ví dụ: BSC, OKR, OGSTM, MBO..) đang mắc phải hiện nay.

Sau khi xây hệ thống này, PMS còn giúp doanh nghiệp xây dựng được cơ chế Thu nhập cực kỳ linh hoạt, vận hành đúng luật và tạo được nhiều lợi ích về “TIỀN” cho doanh nghiệp qua. Đây là Phương pháp không phải đơn vị tư vấn nào cũng có thể sáng tạo được. Bên cạnh đó hệ thống này thúc đẩy sự làm việc hướng Mục tiêu của tất cả CBCNV doanh nghiệp.

-> Xem ngay chương trình: Tư vấn xây dựng hệ thống KPIs

4. Xây dựng/điều chỉnh hệ thống đánh giá Năng lực – P2

Hệ thống đánh giá năng lực được sử dụng phục vụ cho Mục đích: Tuyển dụng, Xây dựng kế hoạch đào tạo, bổ nhiệm, điều chỉnh tiền lương, quản trị nhân tài…

Hệ thống này cần được xây dựng/điều chỉnh khi:

 • Doanh nghiệp phải mất rất nhiều thời gian cho tuyển dụng.
 • Doanh nghiệp đang tăng/điều chỉnh lương cho nhân viên theo cảm tính.
 • Kế hoạch đào tạo được xây dựng còn cảm tính.
 • Chưa có phương pháp quản trị nhân tài hiệu quả…
Mô hình tổng thể cho công tác Đánh giá Năng lực
Mô hình tổng thể cho công tác Đánh giá Năng lực

Hệ thống này của PMS đảm bảo không chỉ xây dựng được bộ Từ điển năng lực được lượng hóa hoàn toàn mà còn là cơ sở để tuyển dụng nhân sự hiệu quả, xây dựng kế hoạch đào tạo trong doanh nghiệp, phát triển nhân tài…

-> Xem ngay chương trình: Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá năng lực

5. Xây dựng/điều chỉnh Hệ thống thang bảng lương theo Giá trị công việc – P3

Đây là Hệ thống “nhạy cảm” nhất nên được xây sau các hệ thống nói trên. Hệ thống này nên xây dựng để đảm bảo việc thu hút nhân sự, quản trị quỹ lương, đối phó với các vấn đề khác về lương.

Hệ thống này được xây dựng dựa trên Chức năng nhiệm vụ đã được phân tích tại phần 1, Sơ đồ tổ chức, Lương tối thiểu vùng của nhà nước, Lương thị trường, Quỹ lương cho phép của doanh nghiệp… Điều này đảm bảo Hệ thống thu nhập của doanh nghiệp mang đúng bản chất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với các yếu tố quản trị của doanh nghiệp đồng thời luôn theo các chuẩn quốc tế về lương.

Mô hình tổng thể xây dựng hệ thống lương theo giá trị công việc
Mô hình tổng thể xây dựng hệ thống lương theo giá trị công việc

Hệ thống này cần xây dựng nếu Quỹ lương/Tổng doanh thu lớn hơn 17%, đồng thời doanh nghiệp quản được Quỹ lương trong ít nhất 03 năm, đảm bảo Cạnh tranh bên ngoài, Tương quan nội bộ…

-> Xem ngay chương trình: Tư vấn xây dựng hệ thống thang bảng lương

Học Viện PMS – Doanh nghiệp tư vấn xây dựng hệ thống quản trị nhân sự toàn diện

Học Viện Tư Vấn – Đào Tạo PMS đã thực hiện rất nhiều dự án xây dựng Hệ thống quản trị nhân sự toàn diện ở nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp Việt Nam nên đã có rất nhiều kinh nghiệm về phương pháp xây dựng để Hệ thống trở nên ngày càng hiệu quả hơn.

Chúng tôi đã và đang thực hiện các dự án nhân sự tại:

 • Tổng doanh nghiệp Bến Thành
 • Tổng doanh nghiệp Dầu Việt Nam PV OIL
 • Tổng doanh nghiệp Điện lực Dầu Khí Việt Nam – PV POWER
 • Doanh nghiệp CP Lọc Hóa Dầu Bình Sơn – BSR
 • Doanh nghiệp Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại & Phát Triển Nông Nghiệp ADI
 • Doanh nghiệp TNHH Cơ Khí và Tự Động Hóa Công Nghiệp IDMEA
 • Doanh nghiệp Cổ phần Thiên Sinh – KOMIX
 • Doanh nghiệp TNHH doanh nghiệp TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Tây Ninh
 • Doanh nghiệp TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Bạc Liêu
 • Doanh nghiệp TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
 • Doanh nghiệp TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Bến Tre

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm, tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: Bao bì giấy, nhựa, cơ khí chế tạo, Dầu khí, Gas, Bê tông, Xi măng, May mặc, Xây dựng, Ngân hàng, Viễn thông, Truyền hình, Sổ số kiến thiết, Logistic, Công nghệ… quy mô từ 100 nhân viên đến hàng ngàn nhân viên trải dài khắp cả nước. Chúng tôi từng là những người đi thuê tư vấn và đi tư vấn, nên hiểu doanh nghiệp sẽ cần gì, mong muốn kết quả như thế nào ở chương trình này.

Dự án tại Tổng doanh nghiệp Điện lực Dầu Khí Việt Nam - PV POWER
Dự án tại Tổng doanh nghiệp Điện lực Dầu Khí Việt Nam – PV POWER
Dự án tại Tổng doanh nghiệp Dầu Việt Nam PV OIL
Dự án tại Tổng doanh nghiệp Dầu Việt Nam PV OIL
Dự án tại doanh nghiệp CP Lọc Hóa Dầu Bình Sơn – BSR
Dự án tại doanh nghiệp CP Lọc Hóa Dầu Bình Sơn – BSR
Dự án tại doanh nghiệp TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Dự án tại doanh nghiệp TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Dự án tại Tổng doanh nghiệp Bến Thành
Dự án tại Tổng doanh nghiệp Bến Thành

Phương pháp tư vấn của chúng tôi đang được đánh giá là thuận lợi và không làm mất nhiều thời gian của các cấp quản lý. Bởi chúng tôi đồng hành cùng các cấp quản lý, phỏng vấn, lấy thông tin, biên tập nội dung, xây dựng các bộ bảng tính, đào tạo và chuyển giao toàn bộ các Công thức mang tính bí quyết của chúng tôi. Đây là phương pháp tư vấn rất khác biệt của chúng tôi.

Tất cả phương pháp xây dựng hệ thống quản trị nhân sự toàn diện của chúng tôi đã được thị trường công nhận và đã được cấp Bản quyền, điều này đảm bảo về tính chất pháp lý cũng như tính thực tiễn cho những gì chúng tôi xây dựng.

Nếu quý Doanh Nghiệp có nhu cầu về việc xây dựng hệ thống quản trị nhân sự toàn diện, hãy liên hệ ngay với pms để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất.

Thông tin liên hệ:

 • Trụ sở chính: 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh Bình Dương: Đại học Quốc Tế Miền Đông, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Thành phố mới Bình Dương, Tỉnh Bình Dương
 • Hotline: 0965 845 468 – 028 7300 6069
 • Email: info@pms.edu.vn

Đăng ký nhận bản tin

Hãy gửi thông tin để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Học Viện PMS