LỊCH KHAI GIẢNG TẠI BÌNH DƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG BÌNH DƯƠNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Tổ chức hệ thống sản xuất theo mô hình LEAN - Lean Manufacturing18/06/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN19/06/2021Thứ 7,CN Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor12/06/2021Thứ 7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader04/06/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession 28/05/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills 04/06/2021Thứ 4,5,6 Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management25/06/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Nâng cao năng lực Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager21/04/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills 22/05/2021Thứ 7,CN Đăng kí
Chăm sóc khách hàng hiệu quả - Customer Cares And Customer Services 12/05/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Khởi nghiệp kinh doanh - Starting Business14/05/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance11/06/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí