LỊCH KHAI GIẢNG TẠI BÌNH DƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG BÌNH DƯƠNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Nâng cao năng lực Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager06/07/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng lãnh đạo - Leadership Skills13/07/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Chăm sóc khách hàng hiệu quả - Customer Cares And Customer Services 20/07/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills 27/07/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession 01/07/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader08/07/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor16/07/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management22/07/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills 29/07/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN06/08/2022Thứ 7,CN Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance12/08/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Tổ chức hệ thống sản xuất theo mô hình LEAN - Lean Manufacturing19/08/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí