LỊCH KHAI GIẢNG TẠI BÌNH DƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG BÌNH DƯƠNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Tổ chức hệ thống sản xuất theo mô hình LEAN - Lean Manufacturing21/01/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Kỹ năng lãnh đạo - Leadership Skills09/03/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN08/01/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor19/03/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader11/03/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession 04/03/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills 07/01/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management25/03/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Nâng cao năng lực Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager02/03/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills 26/03/2022Thứ 7, CN Đăng kí
Chăm sóc khách hàng hiệu quả - Customer Cares And Customer Services 16/03/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance14/01/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí