CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG BÌNH DƯƠNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Quản lý cửa hàng hiệu quả - Head of Shop16/04/2020Thứ 5,6 Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN25/04/2020Thứ 4-5 Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor07/03/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader23/04/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession 20/03/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills 15/05/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management22/05/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager10/06/2020Thứ 4,5,6 Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills 09/05/2020Thứ 4,5,6 Đăng kí
Quản lý đội ngũ hiệu quả - Effective team management13/05/2020Thứ 4,5Liên hệ
Khởi nghiệp kinh doanh - Starting a business29/05/2020Thứ 6,7,CNLiên hệ