CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG BÌNH DƯƠNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Quản lý cửa hàng hiệu quả - Head of Shop19/03/2020Thứ 5,6 Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN25/04/2020Thứ 4-5 Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor11/04/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả - Communication Skills22/02/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader27/03/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management15/05/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager22/04/2020Thứ 4,5,6 Đăng kí
Quản lý đội ngũ hiệu quả - Effective Team Management13/05/2020Thứ 4,5Liên hệ
Khởi nghiệp kinh doanh - Starting a business22/05/2020Thứ 6,7,CNLiên hệ
Kỹ năng quản lý thời gian10/04/2020Thứ 6Liên hệ