LỊCH KHAI GIẢNG TẠI BÌNH DƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG BÌNH DƯƠNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Lãnh đạo và phát huy năng lực nhân viên hiệu quả nhờ thấu hiểu hành vi - Social Style Management09/12/2020Thứ 4,5Liên hệ
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN07/11/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor17/10/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader20/11/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession 13/11/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills 27/11/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management30/10/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Nâng cao năng lực Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager18/11/2020Thứ 4,5,6 Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills 10/10/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Chăm sóc khách hàng hiệu quả - Customer Cares And Customer Services 25/11/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Khởi nghiệp kinh doanh - Starting Business06/11/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance13/11/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí