LỊCH KHAI GIẢNG TẠI BÌNH DƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG BÌNH DƯƠNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Tổ chức hệ thống sản xuất theo mô hình LEAN - Lean Manufacturing17/09/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN06/08/2021Thứ 7,CN Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor18/09/2021Thứ 7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader09/07/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession 17/09/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills 02/07/2021Thứ 4,5,6 Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management24/09/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Nâng cao năng lực Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager08/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills 11/09/2021Thứ 7,CN Đăng kí
Chăm sóc khách hàng hiệu quả - Customer Cares And Customer Services 08/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Khởi nghiệp kinh doanh - Starting Business23/07/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance13/08/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí