CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG BÌNH DƯƠNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Quản lý cửa hàng hiệu quả - Head of Shop05/08/2020Thứ 5,6 Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN29/08/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor20/06/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader07/08/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession 12/06/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills 21/08/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management10/07/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager26/08/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills 06/06/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Quản lý đội ngũ hiệu quả - Effective Team Manager 19/08/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Khởi nghiệp kinh doanh hiệu quả - Effective Starting Business14/08/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance03/07/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí