LỊCH KHAI GIẢNG TẠI BÌNH DƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG BÌNH DƯƠNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Lãnh đạo và phát huy năng lực nhân viên hiệu quả nhờ thấu hiểu hành vi - Social Style Management21/10/2020Thứ 4,5Liên hệ
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN15/08/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor31/10/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader23/10/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession 14/08/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills 09/10/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management11/09/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Nâng cao năng lực Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager28/10/2020Thứ 4,5,6 Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills 22/08/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Chăm sóc khách hàng hiệu quả - Customer Cares And Customer Services 30/09/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Khởi nghiệp kinh doanh - Starting Business02/10/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance16/10/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí