CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Đánh giá thành tích (KPIs) theo định dạng BSC - KPIs13/05/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Xây dựng hệ thống Lương theo giá trị công việc - SalaryLiên hệThứ 5,6 Đăng kí
Xây dựng hệ thống Đánh giá năng lực - Competency DictionaryLiên hệThứ 5,6 Đăng kí
Định biên nhân sự - HR StrategyLiên hệThứ 4,5 Đăng kí
Phân tích, thiết kế bản mô tả công việc - Job Description Writing Method15/04/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Đào tạo Giảng viên - Train The Trainer04/03/2020Thứ 4,5,6 Đăng kí
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả - Recruitment Effective18/03/2020Thứ 4,5 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤTKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Giám Đốc Chất Lượng (QMR) - Quality Management Representative19/06/2020Thứ 6 Đăng kí
Giám Đốc Sản Xuất (CPO) - Chief Product Officer9/5/2020Thứ 7, CN Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance22/05/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor18/04/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader28/02/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất - Production Planning06/03/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Ứng dụng 7 công cụ thống kê trong sản xuất - Applying Statistical 7 Tools in Production11/04/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession29/05/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị năng suất toàn diện xưởng sản xuất (TPM) - Total Productivities Management15/05/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN28/03/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills03/04/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Tổ chức hệ thống sản xuất theo mô hình LEAN - Lean Manufacturing24/04/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Xây dựng hệ thống bảo trì, bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất - Equipment Management Services03/04/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management14/03/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất - Management Production Costs10/04/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNHKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Tài chính dành cho lãnh đạo và nhà quản lý - Finance for Leaders / Managers03/06/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Cân đối và kiểm soát ngân sách - Balance and control budget25/03/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Chiến lược và kiểm soát đầu tư - Investment control strategy08/04/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kiểm soát và giảm giá thành - Controlling and reducing costs20/05/2020Thứ 4,5 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO, KỸ NĂNG MỀMKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Thuyết động viên và những ứng dụng cho nhà quản trị25/03/2020Thứ 4,5Liên hệ
Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager08/05/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý con người - Managing People06/05/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Quản trị sự thay đổi23/04/2020Thứ 5,6Liên hệ
Kỹ năng lãnh đạo - Leadership Skills20/05/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Tư duy tích cực6/5/2020Thứ 4,5Liên hệ
Kỹ năng huấn luyện, kèm cặp và truyền đạt kinh nghiệm cho nhân viên6/5/2020Thứ 4,5Liên hệ
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả - Planning & Controlling Skills07/03/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả - Communication Skills22/04/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng thuyết trình - Presentation Skills27/05/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả - Teamwork Skills27/05/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng quản lý thời gian13/03/2020Thứ 6Liên hệ
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills11/04/2020Thứ 7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Khởi nghiệp kinh doanh11/04/2020Thứ 7, CNLiên hệ
Xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh toàn diện09/05/2020Thứ 7,CNLiên hệ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp - Professional Sales Manager15/04/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý cửa hàng hiệu quả - Head of Shop07/05/2020Thứ 5,6 Đăng kí
Giám sát bán hàng - Sales Supervisor13/05/2020Thứ 4,5,6 Đăng kí
Kỹ năng đàm phán thương lượng - Negotiation Skills14/03/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Professional Selling Skills21/05/2020Thứ 5,6 Đăng kí
Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh - Bussiness Plan Skills06/05/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Chăm sóc khách hàng - Customer Care & Customer Services18/04/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng thu hồi công nợ - Debt Collection Skills20/05/2020Thứ 4,5 Đăng kí