LỊCH KHAI GIẢNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích (KPIs) theo định dạng BSC - KPIs14/04/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Xây dựng hệ thống Lương theo giá trị công việc - SalaryLiên hệThứ 5,6 Đăng kí
Xây dựng hệ thống Đánh giá năng lực - Competency DictionaryLiên hệThứ 5,6 Đăng kí
Định biên nhân sự - HR StrategyLiên hệThứ 4,5 Đăng kí
Phân tích, thiết kế bản mô tả công việc - Job Description Writing Method02/06/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Đào tạo Giảng viên - Train The Trainer19/05/2021Thứ 4,5,6 Đăng kí
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả - Recruitment Effective26/05/2021Thứ 4,5 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤTKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Giám Đốc Chất Lượng (QMR) - Quality Management Representative16/07/2021Thứ 6 Đăng kí
Giám Đốc Sản Xuất Toàn Diện (CPO) - Chief Product Officer26/06/2021Thứ 7, CN Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance07/05/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor12/06/2021Thứ 7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader09/04/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất - Production Planning23/04/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Ứng dụng 7 công cụ thống kê trong sản xuất - Applying Statistical 7 Tools in Production15/05/2021Thứ 7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession21/05/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị năng suất toàn diện xưởng sản xuất (TPM) - Total Productivities Management21/05/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN07/04/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills16/04/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Tổ chức hệ thống sản xuất theo mô hình LEAN - Lean Manufacturing18/06/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Xây dựng hệ thống bảo trì, bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất - Equipment Management Services21/05/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management14/05/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất - Management Production Costs21/05/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNHKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Tài chính dành cho lãnh đạo và nhà quản lý - Finance for Leaders / Managers05/05/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Cân đối và kiểm soát ngân sách - Balance and control budget12/05/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Chiến lược và kiểm soát đầu tư - Investment control strategy19/05/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kiểm soát và giảm giá thành - Controlling and reducing costs02/06/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý kế toán dành cho lãnh đạo - Management Accounting For Leaders16/06/20214 buổi Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO, KỸ NĂNG MỀMKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Lãnh đạo và phát huy năng lực nhân viên hiệu quả nhờ thấu hiểu hành vi -Social Style Management17/03/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager18/05/2021Thứ 3,4,5 Đăng kí
Quản lý con người - Managing People12/05/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Quản trị sự thay đổi - Change Management24/03/2021 Đăng kí
Kỹ năng lãnh đạo - Leadership Skills02/06/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả - Planning & Controlling Skills19/05/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Tư duy tích cực - Positive Thinking31/03/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng huấn luyện, kèm cặp và truyền đạt kinh nghiệm cho nhân viên - Coaching & Mentoring Skills05/05/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Quản trị rủi ro - Risk Management05/05/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả - Communication Skills02/06/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng thuyết trình - Presentation Skills12/05/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề - Methos of thinking and problem solving13/04/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả - Teamwork Skills09/06/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả - Effective Time Management Skills20/05/2021Thứ 5 Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills08/05/2021Thứ 7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Khởi nghiệp kinh doanh hiệu quả - Effective Starting Business Đăng kí
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp - Professional Sales Manager05/05/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý cửa hàng hiệu quả - Head of Shop10/06/2021Thứ 5,6 Đăng kí
Quản lý kênh phân phối hiệu quả - Distribution Channel Management19/05/2021Thứ 4,5,6 Đăng kí
Kỹ năng đàm phán thương lượng - Negotiation Skills26/05/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Professional Selling Skills13/05/2021Thứ 5,6 Đăng kí
Kỹ năng bán hàng B2B đỉnh cao - B2B Selling Skills24/03/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng xây dựng kế hoạch bán hàng - Sales Planning And Organizing Skills19/05/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng thông qua thấu hiểu hành vi - Customer Insights06/05/2021Thứ 5,6 Đăng kí
Kỹ năng vượt qua từ chối và chốt bán hàng - Handling Ojection21/05/2021Thứ 6 Đăng kí