CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Đánh giá thành tích (KPIs) theo định dạng BSC - KPIs22/07/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Xây dựng hệ thống Lương theo giá trị công việc - SalaryLiên hệThứ 5,6 Đăng kí
Xây dựng hệ thống Đánh giá năng lực - Competency DictionaryLiên hệThứ 5,6 Đăng kí
Định biên nhân sự - HR StrategyLiên hệThứ 4,5 Đăng kí
Phân tích, thiết kế bản mô tả công việc - Job Description Writing Method05/08/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Đào tạo Giảng viên - Train The Trainer24/06/2020Thứ 4,5,6 Đăng kí
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả - Recruitment Effective10/06/2020Thứ 4,5 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤTKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Giám Đốc Chất Lượng (QMR) - Quality Management Representative04/09/2020Thứ 6 Đăng kí
Giám Đốc Sản Xuất Toàn Diện (CPO) - Chief Product Officer03/10/2020Thứ 7, CN Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance26/06/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor18/07/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader31/07/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất - Production Planning19/06/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Ứng dụng 7 công cụ thống kê trong sản xuất - Applying Statistical 7 Tools in Production18/07/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession10/07/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị năng suất toàn diện xưởng sản xuất (TPM) - Total Productivities Management14/08/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN06/06/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills12/06/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Tổ chức hệ thống sản xuất theo mô hình LEAN - Lean Manufacturing28/08/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Xây dựng hệ thống bảo trì, bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất - Equipment Management Services03/07/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management28/08/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất - Management Production Costs24/07/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNHKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Tài chính dành cho lãnh đạo và nhà quản lý - Finance for Leaders / Managers29/07/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Cân đối và kiểm soát ngân sách - Balance and control budget08/07/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Chiến lược và kiểm soát đầu tư - Investment control strategy19/08/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kiểm soát và giảm giá thành - Controlling and reducing costs12/08/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý kế toán dành cho lãnh đạo26/08/20204 buổiLiên hệ
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO, KỸ NĂNG MỀMKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Thuyết động viên và những ứng dụng cho nhà quản trị05/08/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager19/06/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý con người - Managing People26/08/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Quản trị sự thay đổi12/08/2020Thứ 5,6Liên hệ
Kỹ năng lãnh đạo - Leadership Skills17/06/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả - Planning & Controlling Skills11/07/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Tư duy tích cực26/8/2020Thứ 4,5Liên hệ
Kỹ năng huấn luyện, kèm cặp và truyền đạt kinh nghiệm cho nhân viên - Coaching & Mentoring Skills19/08/2020Thứ 5,6 Đăng kí
Quản lý đội ngũ hiệu quả - Effective Team Manager 16/09/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả - Communication Skills05/08/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng thuyết trình - Presentation Skills09/09/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề - Methos of thinking and problem solving12/08/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả - Teamwork Skills08/07/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả - Effective Time Management Skills07/08/2020Thứ 6 Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills04/07/2020Thứ 7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Khởi nghiệp kinh doanh hiệu quả - Effective Starting Business07/08/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh toàn diện - Develop and Implement a comprehensive business strategy 22/08/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp - Professional Sales Manager15/07/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý cửa hàng hiệu quả - Head of Shop23/09/2020Thứ 5,6 Đăng kí
Giám sát bán hàng - Sales Supervisor28/08/2020Thứ 4,5,6 Đăng kí
Kỹ năng đàm phán thương lượng - Negotiation Skills18/07/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Professional Selling Skills25/07/2020Thứ 5,6 Đăng kí
Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh - Bussiness Plan Skills12/08/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Chăm sóc khách hàng - Customer Care & Customer Services08/08/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng thu hồi công nợ - Debt Collection Skills19/08/2020Thứ 4,5 Đăng kí