LỊCH KHAI GIẢNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Xây dựng hệ thống Đánh giá năng lực - Competency Dictionary17/08/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích (KPIs) - KPIs10/08/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Xây dựng hệ thống tiền lương và đãi ngộ 3Ps - 3Ps03/08/2022Thứ 4,5,6 Đăng kí
Đào tạo Giảng viên - Train The Trainer12/07/2022Thứ 3,4,5 Đăng kí
Kỹ năng tuyển dụng nhân sự hiệu quả - Recruitment Effective20/08/2022Thứ 7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤTKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Giám Đốc Sản Xuất Toàn Diện (CPO) - Chief Product Officer10/09/2022Thứ 7, CN Đăng kí
Giám Đốc Chất Lượng (QMR) - Quality Management Representative12/08/2022Thứ 6 Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor13/08/2022Thứ 7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader22/07/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance19/08/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession08/07/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất - Production Planning05/08/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Ứng dụng 7 công cụ thống kê trong sản xuất - Applying Statistical 7 Tools in Production13/08/2022Thứ 7,CN Đăng kí
Quản trị năng suất toàn diện xưởng sản xuất (TPM) - Total Productive Maintanance29/07/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN16/07/2022Thứ 7, CN Đăng kí
Tổ chức hệ thống sản xuất theo mô hình LEAN - Lean Manufacturing01/07/2022Thứ 3,4,5 Đăng kí
Xây dựng hệ thống bảo trì, bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất - Equipment Management Services26/08/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management26/08/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý tồn kho và hoạch định nhu cầu vật tư - Inventory Management Production Costs29/07/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills15/07/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO, KỸ NĂNG MỀMKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Nâng cao năng lực quản lý cấp trung - Management for Middle Manager06/07/2022 Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng lãnh đạo - Leadership Skills03/08/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng giải quyết xung đột, mâu thuẫn - Conflict Resolution Skills03/08/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Method of thinking and problem solving 22/06/2022Thứ 3,4 Đăng kí
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả - Planning & Controlling Skills10/08/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng giao tiếp làm chủ cảm xúc - Communication Skills20/07/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả - Teamwork Skills31/08/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả - Effective Time Management Skills05/08/2022Thứ 6 Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills06/08/2022Thứ 7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Cửa Hàng Trưởng Chuyên Nghiệp - Head of Shop10/08/2022Thứ 4-5 Đăng kí
Chăm sóc khách hàng - Customer Care & Customer Services17/08/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng đàm phán thương lượng - Negotiation Skills03/08/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Professional Selling Skills24/08/2022Thứ 4-5 Đăng kí
Kỹ năng bán hàng B2B đỉnh cao - B2B Selling Skills31/08/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng thông qua thấu hiểu hành vi - Customer Insights03/08/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng vượt qua từ chối và chốt bán hàng - Handling Ojection05/08/2022Thứ 6 Đăng kí