LỊCH KHAI GIẢNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Đánh giá thành tích (KPIs) theo định dạng BSC - KPIs09/09/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Xây dựng hệ thống Lương theo giá trị công việc - SalaryLiên hệThứ 5,6 Đăng kí
Xây dựng hệ thống Đánh giá năng lực - Competency DictionaryLiên hệThứ 5,6 Đăng kí
Định biên nhân sự - HR StrategyLiên hệThứ 4,5 Đăng kí
Phân tích, thiết kế bản mô tả công việc - Job Description Writing Method15/10/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Đào tạo Giảng viên - Train The Trainer21/10/2020Thứ 4,5,6 Đăng kí
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả - Recruitment Effective30/09/2020Thứ 4,5 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤTKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Giám Đốc Chất Lượng (QMR) - Quality Management Representative06/11/2020Thứ 6 Đăng kí
Giám Đốc Sản Xuất Toàn Diện (CPO) - Chief Product Officer03/10/2020Thứ 7, CN Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance16/10/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor01/08/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader09/10/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất - Production Planning25/09/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Ứng dụng 7 công cụ thống kê trong sản xuất - Applying Statistical 7 Tools in Production26/09/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession18/09/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị năng suất toàn diện xưởng sản xuất (TPM) - Total Productivities Management09/10/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN24/10/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills14/08/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Tổ chức hệ thống sản xuất theo mô hình LEAN - Lean Manufacturing23/10/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Xây dựng hệ thống bảo trì, bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất - Equipment Management Services28/08/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management21/08/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất - Management Production Costs04/09/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNHKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Tài chính dành cho lãnh đạo và nhà quản lý - Finance for Leaders / Managers26/08/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Cân đối và kiểm soát ngân sách - Balance and control budget19/08/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Chiến lược và kiểm soát đầu tư - Investment control strategy16/09/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kiểm soát và giảm giá thành - Controlling and reducing costs30/09/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý kế toán dành cho lãnh đạo - Management Accounting For Leaders28/10/20204 buổiLiên hệ
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO, KỸ NĂNG MỀMKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Lãnh đạo và phát huy năng lực nhân viên hiệu quả nhờ thấu hiểu hành vi - Social Style Management14/10/2020Thứ 4,5Liên hệ
Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager07/08/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý con người - Managing People21/10/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Quản trị sự thay đổi - Change Management07/10/2020Thứ 4,5Liên hệ
Kỹ năng lãnh đạo - Leadership Skills03/09/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả - Planning & Controlling Skills29/08/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Tư duy tích cực - Positive Thinking14/10/2020Thứ 4,5Liên hệ
Kỹ năng huấn luyện, kèm cặp và truyền đạt kinh nghiệm cho nhân viên - Coaching & Mentoring Skills21/10/2020Thứ 5,6 Đăng kí
Quản trị rủi ro - Risk Management26/08/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả - Communication Skills28/10/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng thuyết trình - Presentation Skills07/10/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề - Methos of thinking and problem solving28/10/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả - Teamwork Skills19/09/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả - Effective Time Management Skills07/08/2020Thứ 6 Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills31/10/2020Thứ 7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Khởi nghiệp kinh doanh hiệu quả - Effective Starting Business23/10/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp - Professional Sales Manager09/09/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý cửa hàng hiệu quả - Head of Shop08/10/2020Thứ 5,6 Đăng kí
Quản lý kênh phân phối hiệu quả - Distribution Channel Management07/10/2020Thứ 4,5,6 Đăng kí
Kỹ năng đàm phán thương lượng - Negotiation Skills22/08/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Professional Selling Skills15/10/2020Thứ 5,6 Đăng kí
Kỹ năng bán hàng B2B đỉnh cao - B2B Selling Skills07/10/2020Thứ 4,5Liên hệ
Kỹ năng xây dựng kế hoạch bán hàng - Sales Planning And Organizing Skills12/08/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng thông qua thấu hiểu hành vi - Customer Insights16/09/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng vượt qua từ chối và chốt bán hàng - Handling Ojection23/09/2020Thứ 4 Đăng kí