CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Đánh giá thành tích (KPIs) theo định dạng BSC - KPIs08/01/2020Thứ 5,6 Đăng kí
Xây dựng hệ thống Lương theo giá trị công việc - SalaryLiên hệThứ 5,6 Đăng kí
Xây dựng hệ thống Đánh giá năng lực - Competency DictionaryLiên hệThứ 5,6 Đăng kí
Định biên nhân sự - HR StrategyLiên hệThứ 4,5 Đăng kí
Phân tích, thiết kế bản mô tả công việc - Job Description Writing Method07/01/2020Thứ 3,4 Đăng kí
Đào tạo Giảng viên - Train The Trainer27/11/2019Thứ 5,6,7 Đăng kí
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả - Recruitment Effective09/01/2020Thứ 4,5 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤTKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Giám Đốc Chất Lượng (QMR) - Quality Management Representative14/03/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance03/01/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor04/01/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader22/11/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất - Production Planning15/11/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý dự án cải tiến trong sản xuất - Improve Project Management in Production18/12/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Ứng dụng 7 công cụ thống kê trong sản xuất - Applying Statistical 7 Tools in Production07/12/2019Thứ 7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession10/01/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị năng suất toàn diện xưởng sản xuất (TPM) - Total Productivities Management13/03/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN19/12/2019Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills13/12/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Tổ chức hệ thống sản xuất theo mô hình LEAN - Lean Manufacturing20/12/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Xây dựng hệ thống bảo trì, bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất - Equipment Management Services03/01/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management27/12/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất - Management Production Costs06/03/2020Thứ 6,7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNHKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Tài chính dành cho lãnh đạo và nhà quản lý - Finance for Leaders / Managers25/12/2019Thứ 4,5 Đăng kí
Cân đối và kiểm soát ngân sách - Balance and control budget20/11/2019Thứ 4,5 Đăng kí
Chiến lược và kiểm soát đầu tư - Investment control strategy18/12/2019Thứ 4,5 Đăng kí
Kiểm soát và giảm giá thành - Controlling and reducing costs08/01/2020Thứ 4,5 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO, KỸ NĂNG MỀMKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager02/01/2020Thứ 7,CN Đăng kí
Quản lý con người - Managing People18/12/2019Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng lãnh đạo - Leadership Skills09/01/2020Thứ 5,6 Đăng kí
Quản lý dự án - Project Management11/12/2019Thứ 4,5,6 Đăng kí
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả - Planning & Controlling Skills18/12/2019Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả - Communication Skills08/01/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng thuyết trình - Presentation Skills04/12/2019Tối 3,5 Đăng kí
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả - Teamwork Skills08/01/2020Tối 3,5 Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills07/12/2019Thứ 4,5 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp - Professional Sales Manager08/01/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý cửa hàng hiệu quả - Head of Shop09/01/2020Thứ 5,6 Đăng kí
Giám sát bán hàng - Sales Supervisor15/01/2020Thứ 4,5,6 Đăng kí
Kỹ năng đàm phán thương lượng - Negotiation Skills12/12/2019Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Professional Selling Skills21/11/2019Thứ 5,6 Đăng kí
Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh - Bussiness Plan Skills09/01/2020Tối 3,5 Đăng kí
Chăm sóc khách hàng - Customer Care & Customer Services08/01/2020Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng thu hồi công nợ - Debt Collection Skills09/01/2020Thứ 5,6 Đăng kí