LỊCH KHAI GIẢNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích (KPIs) - KPIs21/07/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Xây dựng hệ thống Lương theo giá trị công việc - SalaryLiên hệThứ 5,6 Đăng kí
Xây dựng hệ thống Đánh giá năng lực - Competency DictionaryLiên hệThứ 5,6 Đăng kí
Định biên nhân sự - HR StrategyLiên hệThứ 4,5 Đăng kí
Phân tích, thiết kế bản mô tả công việc - Job Description Writing Method04/08/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Đào tạo Giảng viên - Train The Trainer07/09/2021Thứ 3,4,5 Đăng kí
Kỹ năng tuyển dụng nhân sự hiệu quả - Recruitment Effective18/08/2021Thứ 4,5 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤTKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Giám Đốc Chất Lượng (QMR) - Quality Management Representative15/10/2021Thứ 6 Đăng kí
Giám Đốc Sản Xuất Toàn Diện (CPO) - Chief Product Officer18/09/2021Thứ 7, CN Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance13/08/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor21/08/2021Thứ 7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader23/07/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất - Production Planning13/08/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Ứng dụng 7 công cụ thống kê trong sản xuất - Applying Statistical 7 Tools in Production25/09/2021Thứ 7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession30/07/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị năng suất toàn diện xưởng sản xuất (TPM) - Total Productivities Management27/08/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN25/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills16/07/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Tổ chức hệ thống sản xuất theo mô hình LEAN - Lean Manufacturing10/09/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Xây dựng hệ thống bảo trì, bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất - Equipment Management Services10/09/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management06/08/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất - Management Production Costs17/09/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNHKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Tài chính dành cho lãnh đạo và nhà quản lý - Finance for Leaders / Managers21/07/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Cân đối và kiểm soát ngân sách - Balance and control budget04/08/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Chiến lược và kiểm soát đầu tư - Investment control strategy18/08/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kiểm soát và giảm giá thành - Controlling and reducing costs11/08/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý kế toán dành cho lãnh đạo - Management Accounting For Leaders25/08/2021Thứ 4,5 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO, KỸ NĂNG MỀMKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Lãnh đạo và phát huy năng lực nhân viên hiệu quả nhờ thấu hiểu hành vi -Social Style Management22/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager24/08/2021Thứ 3,4,5 Đăng kí
Quản lý con người - Managing People15/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Quản trị sự thay đổi - Change Management29/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng lãnh đạo - Leadership Skills15/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả - Planning & Controlling Skills18/08/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Tư duy tích cực - Positive Thinking08/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng huấn luyện, kèm cặp và truyền đạt kinh nghiệm cho nhân viên - Coaching & Mentoring Skills15/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Quản trị rủi ro - Risk Management08/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả - Communication Skills08/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng thuyết trình - Presentation Skills15/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề - Methos of thinking and problem solving11/08/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả - Teamwork Skills08/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả - Effective Time Management Skills10/09/2021Thứ 5 Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills28/08/2021Thứ 7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Khởi nghiệp kinh doanh hiệu quả - Effective Starting Business10/09/2021Thứ 6,7,CN Đăng kí
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp - Professional Sales Manager08/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý cửa hàng hiệu quả - Head of Shop15/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý kênh phân phối hiệu quả - Distribution Channel Management28/07/2021Thứ 4,5,6 Đăng kí
Kỹ năng đàm phán thương lượng - Negotiation Skills04/08/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Professional Selling Skills11/08/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng bán hàng B2B đỉnh cao - B2B Selling Skills18/08/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng xây dựng kế hoạch bán hàng - Sales Planning And Organizing Skills22/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng thông qua thấu hiểu hành vi - Customer Insights08/09/2021Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng vượt qua từ chối và chốt bán hàng - Handling Ojection15/09/2021Thứ 6 Đăng kí