CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Đánh giá thành tích (KPIs) theo định dạng BSC - KPIs10/07/2019Thứ 5,6 Đăng kí
Xây dựng hệ thống Lương theo giá trị công việc - SalaryLiên hệThứ 5,6 Đăng kí
Xây dựng hệ thống Đánh giá năng lực - Competency DictionaryLiên hệThứ 5,6 Đăng kí
Định biên nhân sự - HR StrategyLiên hệThứ 4,5 Đăng kí
Phân tích, thiết kế bản mô tả công việc - Job Description Writing Method06/08/2019Thứ 3,4 Đăng kí
Đào tạo Giảng viên - Train The Trainer14/08/2019Thứ 5,6,7 Đăng kí
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả - Recruitment Effective13/06/2019Thứ 4,5 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤTKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Giám Đốc Chất Lượng (QMR) - Quality Management Representative

Tặng miễn phí khóa Kỹ năng tuyển dụng khi đăng ký lớp Giám đốc chất lượng từ ngày 14/05 - 01/06/2019

27/07/2019Thứ 7,CN Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance23/08/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor07/09/2019Thứ 7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader28/06/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất - Production Planning02/08/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý dự án cải tiến trong sản xuất - Improve Project Management in Production12/08/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Ứng dụng 7 công cụ thống kê trong sản xuất - Applying Statistical 7 Tools in Production21/09/2019Thứ 7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession12/07/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị năng suất toàn diện xưởng sản xuất (TPM) - Total Productivities Management20/09/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN28/09/2019Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills14/06/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Tổ chức hệ thống sản xuất theo mô hình LEAN - Lean Manufacturing19/07/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Xây dựng hệ thống bảo trì, bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất - Equipment Management Services20/09/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management21/06/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất - Management Production Costs12/07/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNHKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Tài chính dành cho lãnh đạo và nhà quản lý - Finance for Leaders / Managers17/07/2019Thứ 4,5 Đăng kí
Cân đối và kiểm soát ngân sách - Balance and control budget07/08/2019Thứ 4,5 Đăng kí
Chiến lược và kiểm soát đầu tư - Investment control strategy10/07/2019Thứ 4,5 Đăng kí
Kiểm soát và giảm giá thành - Controlling and reducing costs21/08/2019Thứ 4,5 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO, KỸ NĂNG MỀMKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Quản lý cấp trung - Management for Middle Manager14/09/2019Thứ 7,CN Đăng kí
Quản lý con người - Managing People09/07/2019Tối 3,5 Đăng kí
Kỹ năng lãnh đạo - Leadership Skills18/07/2019Thứ 5,6 Đăng kí
Quản lý dự án - Project Management09/08/2019Thứ 6,7,CN Đăng kí
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả - Planning & Controlling Skills06/07/2019Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả - Communication Skills23/07/2019Tối 3,5 Đăng kí
Kỹ năng thuyết trình - Presentation Skills18/09/2019Tối 3,5 Đăng kí
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả - Teamwork Skills24/07/2019Tối 3,5 Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills13/08/2019Tối 3,5 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp - Professional Sales Manager10/07/2019Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý cửa hàng hiệu quả - Head of Shop23/07/2019Tối 3,5 Đăng kí
Giám sát bán hàng - Sales Supervisor15/07/2019Tối 2,4,6 Đăng kí
Kỹ năng đàm phán thương lượng - Negotiation Skills18/07/2019Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Professional Selling Skills05/08/2019Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh - Bussiness Plan Skills20/08/2019Tối 3,5 Đăng kí
Chăm sóc khách hàng - Customer Care & Customer Services26/08/2019Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng thu hồi công nợ - Debt Collection Skills21/08/2019Thứ 5,6 Đăng kí