LỊCH KHAI GIẢNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích (KPIs) - KPIs13/04/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Xây dựng hệ thống Đánh giá năng lực - Competency Dictionary23/03/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Phân tích, thiết kế bản mô tả công việc - Job Description Writing Method06/04/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Đào tạo Giảng viên - Train The Trainer22/03/2022Thứ 3,4,5 Đăng kí
Kỹ năng tuyển dụng nhân sự hiệu quả - Recruitment Effective09/04/2022Thứ 7,CN Đăng kí
Kỹ năng tuyển chọn và đánh giá ứng viên theo phương pháp CBI - Competence Base Interview31/03/2022Thứ 5 Đăng kí
Ứng dụng DISC trong quản trị nhân sự hiện đại17/03/2022Thứ 5 Đăng kí
Xây dựng hệ thống tiền lương và đãi ngộ 3Ps - 3Ps20/04/2022Thứ 4,5,6 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤTKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Giám Đốc Chất Lượng (QMR) - Quality Management Representative06/05/2022Thứ 6 Đăng kí
Giám Đốc Sản Xuất Toàn Diện (CPO) - Chief Product Officer28/05/2022Thứ 7, CN Đăng kí
Chuyên viên QA chuyên nghiệp - Professional Quality Assurance25/03/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Supervisor12/03/2022Thứ 7,CN Đăng kí
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Team Leader04/03/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất - Production Planning13/05/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Ứng dụng 7 công cụ thống kê trong sản xuất - Applying Statistical 7 Tools in Production16/04/2022Thứ 7,CN Đăng kí
Chuyên viên kiểm soát chất lượng QC - Quality Control Profession22/04/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị năng suất toàn diện xưởng sản xuất (TPM) - Total Productivities Management27/05/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả 5S, Kaizen - 5S,KAIZEN16/04/2022Thứ 7, CN Đăng kí
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Supervisory & Managing Production Skills11/03/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Tổ chức hệ thống sản xuất theo mô hình LEAN - Lean Manufacturing01/04/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Xây dựng hệ thống bảo trì, bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất - Equipment Management Services22/04/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản trị kho bãi - Warehouse Management25/03/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất - Management Production Costs20/05/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNHKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Tài chính dành cho lãnh đạo và nhà quản lý - Finance for Leaders / Managers06/04/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Cân đối và kiểm soát ngân sách - Balance and control budget13/04/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Chiến lược và kiểm soát đầu tư - Investment control strategy20/04/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kiểm soát và giảm giá thành - Controlling and reducing costs23/03/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý kế toán dành cho lãnh đạo - Management Accounting For Leaders30/03/2022Thứ 4,5 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO, KỸ NĂNG MỀMKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Lãnh đạo và phát huy năng lực nhân viên hiệu quả nhờ thấu hiểu hành vi -Social Style Management02/03/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Nâng cao năng lực quản lý cấp trung - Management for Middle Manager18/02/2022 Thứ 6,7,CN Đăng kí
Quản lý con người - Managing People23/02/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Quản trị sự thay đổi - Change Management13/04/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng lãnh đạo - Leadership Skills20/04/2022Thứ 4-5 Đăng kí
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả - Planning & Controlling Skills18/05/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Tư duy tích cực - Positive Thinking23/03/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng huấn luyện, kèm cặp và truyền đạt kinh nghiệm cho nhân viên - Coaching & Mentoring Skills27/04/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng giải quyết xung đột, mâu thuẫn - Conflict Resolution Skills11/05/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Quản trị rủi ro - Risk Management12/01/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả - Communication Skills25/05/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng thuyết trình - Presentation Skills10/02/2022Thứ 5,6 Đăng kí
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả - Teamwork Skills16/02/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả - Effective Time Management Skills28/04/2022Chủ nhật Đăng kí
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Editing Text Skills19/03/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Method of thinking and problem solving 04/05/2022Thứ 4,5 Đăng kí
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNGKHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGĐĂNG KÝ
Khởi nghiệp kinh doanh hiệu quả - Effective Starting Business04/03/2022Thứ 6,7,CN Đăng kí
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp - Professional Sales Manager06/04/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Quản lý cửa hàng hiệu quả - Head of Shop16/03/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng đàm phán thương lượng - Negotiation Skills16/03/2022Tối Thứ 3,5 Đăng kí
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Professional Selling Skills09/03/2022Thứ 4-5 Đăng kí
Kỹ năng bán hàng B2B đỉnh cao - B2B Selling Skills23/03/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng xây dựng kế hoạch bán hàng - Sales Planning And Organizing Skills30/03/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng thông qua thấu hiểu hành vi - Customer Insights13/04/2022Thứ 4,5 Đăng kí
Kỹ năng vượt qua từ chối và chốt bán hàng - Handling Ojection20/04/2022Thứ 4 Đăng kí
Chăm sóc khách hàng - Customer Care & Customer Services06/04/2022Thứ 7,CN Đăng kí