pms tư vấn
pms elearning
Khvhsx
Qltg 4.10 01
Ttsx 07.10 01
Khoa Hoc Quan Ly Ton Kho
khóa học kỹ năng lập kế hoạch công việc
Ky Nang Lanh Dao
khóa học 7 công cụ thống kế
Khoa Hoc Quan Tri Nhan Su Co Ban
Nang Cao Nang Luc Quanly Cap Trung
Quan Tri Nang Suat Toan Dien Tpm
To Chuc He Thong San Xuat Theo Mo Hinh Lean
Pms Banner Website 1600x400

LỊCH KHAI GIẢNG

các hình thức đào tạo của pms

PUBLIC TRANING

Đào tạo chiêu sinh

Hình thức đào tạo và chiêu sinh theo lịch khai giảng, chương trình, đội ngũ giảng viên, và lịch học cố định tại PMS.

Lịch khai giảng   

INHOUSE TRANING

Đào tạo Doanh nghiệp

Hình hức đào tạo được dành riêng cho một doanh nghiệp, được thiết kế và triển khai theo yêu cầu của doanh nghiệp đó.

Gửi yêu cầu đào tạo  

E-LEARNING

Đào tạo trực tuyến

Mô hình học tập trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm học tập cho Doanh nghiệp và bắt nhịp xu hướng của thế giới.

Khám phá ngay  

HỌC VIÊN NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Khóa học quản trị nhân sự nâng cao

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....

ABC / ABC
Khóa học quản trị nhân sự cơ bản

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....

ABC / ABC

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....

ABC / ABC

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....

ABC / ABC

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....

ABC / ABC

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....

ABC / ABC