Nguyễn An Nguyên

Nguyễn An Nguyên

Chuyên gia tư vấn nhân sự

Chuyên gia tư vấn – đào tạo Nguyễn An Nguyên – Hơn 20 năm kinh nghiệm Quản trị nhân sự, là tác giả của Hệ thống tiền lương PositionQ được cấp chứng nhận bản quyền do Cục bản quyền cấp ngày 10/01/2013, được nhiều Doanh nghiệp ứng dụng và đánh giá cao về hiệu quả mang lại…
Ông Nguyên hiện là Sáng lập viên và là Giảng viên độc quyền tại PMS.

More Info

HTML/CSS
Design
Wordpress
Photoshop