Tổng hợp các vấn đề chung của thống kê chất lượng

1. Sự cần thiết thống kê chất lượng

1.1 Chất lượng gắn với khả năng cạnh tranh và hiệu quả

 • Chất lượng là yếu tố cạnh tranh được nhìn nhận theo quan điểm tổng hợp KT-KT-XH.
 • Chất lượng và hiệu quả: Quản lý hướng tới mục tiêu chất lượng là phòng ngừa, tránh tổn thất, hạn chế việc phát sinh chi phí.
 • Tác động qua 2 kênh: tăng doanh thu; giảm chi phí.

1.2 Xuất phát từ vai trò của thống kê chất lượng

 • Quản lý chất lượng là các hoạt động có phối hợp nhằm định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng.
 • Nội dung của quản lý chất lượng bao gồm: lập chính sách, xây dựng mục tiêu chất lượng, hoạch định, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và thực hiện các cải tiến.
 • Lược sử sự phát triển của khoa học quản lý chất lượng.

2. Mục đích của thống kê chất lượng

2.1 Phục vụ quản trị Doanh nghiệp

 • Cung cấp thông tin phản ánh mối quan hệ giữa chất lượng sp, dv và quá trình sản xuất cung cấp sản phẩm/dịch vụ.
 • Mối quan hệ giữa chất lượng sp, quá trình với chất lượng các yếu tố tham gia: thiết bị, công nghệ, nguyên liệu, năng lực, tay nghề của lao động,.v.v.
 • Nghiên cứu mối quan hệ chi phí, chất lượng và giá sản phẩm/dịch vụ.
 • Nghiên cứu mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

2.2 Phục vụ quản trị Doanh nghiệp

 • Nghiên cứu xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của ngành, quốc gia.
 • Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng: sự tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đối với các sản phẩm sản xuất và lưu hành.

Đọc ngay: Khóa học 7 công cụ thống kê

3. Đối tượng nghiên cứu của thống kê chất lượng

3.1 Chất lượng sản phẩm

Là khả năng của tập hợp các đặc tính của một sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan (ISO 8402)

Chất lượng sản phẩm có thể phân biệt: chất lượng nội dung, chất lượng hình thức

Phạm vi xét chất lượng sản phẩm:

 • Chất lượng riêng của từng loại sp: xét hợp chuẩn, phạm vi người tiêu dùng quan tâm
 • Chất lượng chung nhóm sp cùng loại: mức đặc trưng, bình quân, phạm vi người sx quan tâm
 • Chất lượng tổng hợp: nhiều loại sp, mức chung mà doanh nghiệp đạt được trong quản lý chất lượng sp, phạm vi người sx quan tâm

3.2 Chất lượng quá trình, công việc

 • Quá trình: là một hay một loạt hoạt động/công việc thực hiện việc chuyển hóa các đầu vào thành đầu ra theo một chu trình lặp lại
 • Đầu ra: Sản phẩm/Dịch vụ.
 • Đầu vào: bao gồm bất kỳ yếu tố nào (lao động, nguyên/ nhiên liệu, máy móc thiết bị, các quyết định, thông tin, nhiệt độ, độ ẩm …)
 • Các nhân tố kiểm soát
 • Nhân tố nhiễu: không thể kiểm soát hoặc quá tốn kém để kiểm soát.
 • Mô tả các thành phần trong quá trình thông qua mô hình 4M+E (Man, Machine, Material, Method, Environment)

Học viện PMS

—————————————————————————————————————–

Để tìm hiểu thêm các khóa học khác tại Học viện PMS, các Anh/Chị vui lòng liên hệ:

Học viện Tư vấn – Đào tạo PMS

Trụ sở: Tầng 9, Tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, P 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM

CN Bình Dương: Đại học Quốc Tế Miền Đông, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Thành phố mới Bình Dương, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 028 7300 6069

Email: info@pms.edu.vn

Website: https://pms.edu.vn/