CÁCH TRẢ LƯƠNG THEO PHƯƠNG PHÁP LƯƠNG 3P

Hiện nay, “dân” nhân sự nói chung và một số Nhà quản lý nói rất nhiều về lương 3P. Họ đang cho rằng Luơng 3Ps là một cái gì đó như một công cụ cứu cánh cho các Doanh nghiệp trong việc xác định tiền lương.

Và dường như “nắm bắt tâm lý” của các Doanh nghiệp, nhiều đơn vị đào tạo – tư vấn mở ra các lớp đào tạo về lương 3P, có những đơn vị thậm chí còn đặt tên lớp là lương “3P và Hay”…

salary

Vậy thực sự thu nhập 3P là như thế nào và có thực sự học xong hay thuê tư vấn xong là Doanh nghiệp có được một hệ thống tốt hay không?

Những người làm nhân sự phải xác định được giá trị nghề nghiệp và lượng hóa được khối lượng công việc giao cho nhân viên để xác định một mức lương phù hợp với từng nhân viên trong doanh nghiệp đó và đảm bảo được sự công bằng trong đãi ngộ. Một trong những công cụ để xây dựng khung năng lực, thang bảng lương và trả lương công bằng trong doanh nghiệp thường dùng phương pháp 3P, tức là tính lương theo: Position (chức danh), Person (con người), Performance (thành tích).

Tác dụng của trả lương 3P?

  1. Đảm bảo công bằng nội bộ
  2. Đảm bảo công bằng bên ngoài
  3. Tạo động lực phát triển doanh nghiệp

Trả lương 3P là phương pháp đang được áp dụng tại rất nhiều công ty tại Việt Nam. Mục tiêu của 3P là hướng tới đảm bảo sự công bằng nội bộ và thị trường trong trả lương, qua đó đảm bảo khả năng thu hút, giữ chân và tạo động lực cho người lao động.

3P bao gồm POSITION – PERSON – PERFORMANCE

  1. a) Pay for Position – Trả lương theo vị trí. (P1)
  2. b) Pay for Person – Trả lương theo cá nhân. (P2)
  3. c) Pay for Performance – Trả lương theo hiệu quả, kết quả hoàn thành công việc. (P3)

Dù là xác định theo tiêu chí nào thì đứng ở vị trí là người Quản lý nhân sự – Quản trị con người các bạn cũng cần phải dung hòa được nhu cầu thiết yếu của người lao động và lợi ích của người sử dụng lao động để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững và thịnh vượng.

Với những lợi ích mà lương 3P cũng như những phương pháp khác mang lại, doanh nghiệp nên áp dụng 1 hay nhiều cách thức trong cơ chế trả tiền lương của mình để có thể quản lý doanh nghiệp tốt hơn.

Trả lời

0965 845 468

Dịch vụ thiết kế website Chuyên nghiệp Chuẩn SEO

kệ sắt v lỗ