14064276 1744417109163996 3641361622470404088 N

Trường Tư vấn – Đào Tạo PMS (gọi tắt là “PMS”) là một trong những đơn vị tư vấn – đào tạo hàng đầu hiện nay tại Việt Nam. Đối với Chúng tôi, việc tư vấn – đào tạo không nên đặt nặng tính lý thuyết, quan trọng nhất là hành động tạo nên những thay đổi hiệu quả đối với Doanh nghiệp. Chúng tôi hành động với tinh thần “Thực tiễn tạo khác biệt”.

PMS được xây dựng bởi những cá nhân tâm huyết với ngành đào tạo. Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho Doanh nghiệp/ Học viên những khóa học/chương trình tạo nên sự khác biệt và đột phát. Vì thế, các chương trình tư vấn – đào tạo tại PMS không ngừng được cập nhật, cải tiến, nâng cao để phù hợp với sự đổi mới liên tục của thị trường nhằm hoàn thiện cho từng đội ngũ quản lý một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Chúng tôi biết hô hào về tính thực tiễn và sự khác biệt không đem đến sự khác biệt thực sự, chỉ có kết quả thực sự mới khẳng định được giá trị của các khóa học/chương trình đồng thời đem đên những giải pháp đột phá mang tính thực tiễn cho Doanh nghiệp.

tầm nhìn & sứ mệnh

Tại PMS, chúng tôi luôn đặt ra những chuẩn mực cao hơn, suy nghĩ sáng tạo hơn và không ngừng nỗ lực hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển chung của ngành đào tạo với tầm nhìn trở thành

ĐƠN VỊ TƯ VẤN – ĐÀO TẠO HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VỀ TÍNH ỨNG DỤNG VÀ THỰC TIỄN.

Với sứ mệnh “Góp sức vào sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp” PMS cam kết đem đên những giá trị thực tiễn nhất từ tri thức.