Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Chương trình đào tạo quản lý lãnh đạo – Kỹ năng mềm

Tổng hợp các khóa học về quản lý lãnh đạo – kỹ năng mềm tại học viện PMS. Đăng ký để nhận ngay nhiều ưu đãi

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Báo Cáo Công Việc

19/12/2023     1.500.000 VND
22/11/2023     2.800.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột, Mâu Thuẫn

20/12/2023     2.800.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Giao Tiếp, Ứng Xử Chuyên Nghiệp

29/11/2023     2.800.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

15/11/2023     2.800.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Lãnh Đạo

06/12/2023     2.800.000 VND
08/11/2023     2.800.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả

12/12/2023     1.500.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

16/12/2023     2.500.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Trình Bày, Thuyết Trình Tự Tin

     

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Cấp Trung – MMM

10/01/2024     7.500.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Quản Trị Rủi Ro

20/12/2023     2.800.000 VND