Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

13/12/2022     1.500.000 VND
06/12/2022     2.500.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Và Ra Quyết Định

23/11/2022     2.800.000 VND
05/11/2022     2.800.000 VND
30/11/2022     2.500.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

21/12/2022     2.500.000 VND

Khóa học tiềm năng

Kỹ Năng Lãnh Đạo

19/10/2022     2.800.000 VND
19/10/2022     2.500.000 VND
08/11/2022     1.500.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

08/11/2022     2.500.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Trao Quyền Và Động Viên Nhân Viên

09/11/2022     2.800.000 VND
26/10/2022     7.000.000 VND
0965 845 468