Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Báo Cáo Công Việc

14/03/2023     1.500.000 VND
22/03/2023     2.800.000 VND
01/03/2023     2.800.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Giao Tiếp, Làm Chủ Cảm Xúc Hiệu Quả

15/03/2023     2.800.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

22/03/2023     2.800.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Lãnh Đạo

26/04/2023     2.800.000 VND
05/04/2023     2.800.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả

07/03/2023     1.500.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

11/03/2023     2.500.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Kỹ Năng Trao Quyền Và Động Viên Nhân Viên

22/03/2023     2.800.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Cấp Trung

28/03/2023     7.000.000 VND

Quản lý lãnh đạo kỹ năng mềm

Quản trị rủi ro

29/03/2023     2.800.000 VND
0965 845 468